DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU TIÊN LẦN 2 * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hà Nội xác định 24 chỉ tiêu thực hiện trong năm 2019

Trần Hà
03-01-2019 14:39
Kinhtedothi - Hà Nội kết thúc năm 2018 với nhiều kết quả đáng khích lệ khi tất cả 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Những kinh nghiệm đã có tiếp tục được TP phát huy trong năm 2019 với mong muốn đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa.
Năm 2019, TP Hà Nội tiếp tục thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, đặt mục tiêu tổng quát là cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển DN; tiếp tục tái cơ cấu các ngành kinh tế, đẩy mạnh tăng trưởng. TP cũng sẽ phát triển toàn diện các lĩnh vực: Quy hoạch đô thị, xây dựng nông thôn mới, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, an sinh xã hội… Về kế hoạch, TP đã xác định 24 chỉ tiêu phải thực hiện (trong đó có 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội) và đặt mục tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng từ 7,5% trở lên (cách tính cũ là 8,65% trở lên).
 Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại UBND quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Chiến Công
Theo Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Mạnh Quyền, trong 17 chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm (2016 - 2020), đến hết năm 2018, Hà Nội đã có 3 chỉ tiêu hoàn thành sớm gồm: Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia và tỷ lệ hộ nghèo cuối kỳ. Năm 2019, dự kiến tiếp tục hoàn thành thêm một chỉ tiêu về môi trường (tỷ lệ rác thải được thu gom đạt 100% và tỷ lệ cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải đạt 100%). Còn lại 13 chỉ tiêu TP tiếp tục thực hiện, phấn đấu hoàn thành vào năm 2020. Cùng với đó, năm 2019, GRDP của TP phải tăng 7,5% trở lên và năm 2020 tiếp tục duy trì như năm 2019, thì mới có thể hoàn thành kế hoạch 5 năm đề ra là GRDP của TP trung bình 5 năm 2016 - 2020 đạt 8,51 - 8,57% (cách tính mới 7,33 - 7,41%).
Cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, năm 2019, lần đầu TP Hà Nội cũng sẽ triển khai Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị. Đây là một nhiệm vụ mới và khó, do vậy TP đã đề nghị các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ những nội dung đề xuất phân cấp cụ thể trong nội bộ TP để chính quyền hoạt động hiệu quả hơn. Đối với các quận, huyện, thị xã, trên cơ sở mô hình thí điểm của quận Long Biên, sẽ chủ động rà soát tổ chức, bộ máy hoạt động của các thôn, tổ dân phố, số lượng biên chế cán bộ chuyên trách, không chuyên trách cấp xã, số lượng cán bộ không chuyên trách ở các thôn, tổ dân phố theo hướng thu gọn đầu mối. Về biên chế, TP sẽ tập trung thực hiện mục tiêu đến năm 2021 giảm ít nhất 10% số biên chế hành chính, sự nghiệp. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ngoài lĩnh vực giáo dục và y tế mỗi năm giảm 2% số biên chế. Đối với các hội đặc thù, thực hiện lộ trình giảm dần biên chế khi có người về hưu, chuyển sang định suất lao động. Theo đó, trong năm 2019, TP sẽ tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn và hiệu quả; rà soát quy chế làm việc, chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc, rà soát thủ tục hành chính nhằm phục vụ tốt hơn người dân và DN; tập trung các giải pháp chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính.
Trước những yêu cầu đặt ra, Hà Nội là một trong những địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2019 sớm nhất cả nước. Trong đó, TP yêu cầu các đơn vị chủ động, nghiêm túc xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch của năm mới ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Cùng với nhiệm vụ chăm lo Tết cho người dân, hàng loạt nhiệm vụ khác để triển khai kip thời kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã được giao tới từng đơn vị. Trong đó, TP sẽ tiếp tục đề xuất cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết đối với người dân và DN; rà soát lại tình hình tăng trưởng GRDP của TP để có giải pháp kịp thời khắc phục những hạn chế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống Nhân dân…