DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Habeco "quên" gần 500 tỷ đồng tiền thuế

Hà Thanh
23-08-2018 15:43
Kinhtedothi - Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) cho biết số thuế phải nộp của doanh nghiệp đã tăng thêm gần 500 tỷ đồng.
Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco - mã chứng khoán BHN) vừa có thông báo về việc đính chính thông tin trên bản thuyết minh báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 tới Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
 Habeco "quên" gần 500 tỷ đồng tiền thuế
Habeco nói rằng báo cáo này đều đã được kiểm toán ngày 9/4, tuy nhiên thông tin về số thuế phát sinh phải nộp và đã nộp trong năm trên bản thuyết minh các báo cáo chưa phù hợp “do lỗi ở khâu đánh máy” và cần thuyết minh đính chính lại.
Cụ thể, theo số liệu đã công bố trên báo cáo tài chính riêng, tổng các khoản phải nộp và phải thu trong năm của Habeco lần lượt là 1.358 tỷ đồng và 227 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi đính chính thì số phải nộp là 1.806 tỷ đồng và số phải thu là 242 tỷ đồng. Như vậy số phải nộp tăng thêm hơn 448 tỷ đồng và số phải thu tăng thêm hơn 15 tỷ đồng.
Theo các số liệu mới trên báo cáo tài chính hợp nhất, các khoản phải nộp và phải thu sau khi đính chính cũng tăng tương ứng lên 4.240 tỷ đồng và 279 tỷ đồng. Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp (sau đính chính) là 3.526 tỷ đồng và Habeco đã nộp 3.632 tỷ đồng.
Trong báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ trong báo cáo tài chính quý II/2018 của Habeco, đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AASCN) cũng cho biết, trong tháng 3/2018, Habeco đã ban hành các nghị quyết của Hội đồng quản trị về thực hiện theo các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại báo cáo kiểm toán ngày 6/2/2018.
Theo đó, tổng công ty đã điều chỉnh vào số đầu năm 2017 trên bảng cân đối kế toán hợp nhất tăng phải trả cho các cổ đông số tiền hơn 1.700 tỷ đồng.
Báo cáo này cũng cho biết, tổng công ty cũng điều chỉnh giảm nguồn quỹ đầu tư phát triển hợp nhất lũy kế đến 31/12/2016 của tổng công ty và các công ty con hơn 1.600 tỷ đồng và giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 90 tỷ đồng.
Habeco là một doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Công Thương đang sở hữu 81,79% vốn. Ngoài Bộ Công Thương, đối tác ngoại là Carlsberg Breweries A/S đang sở hữu 17,34% vốn.
Bộ Công Thương có kế hoạch thoái vốn tại Habeco. Tuy nhiên, Bộ này được cho là đang gặp khó trong việc tìm nhà đầu tư chiến lược. Thỏa thuận hợp tác chiến lược được ký giữa Carlsberg và Bộ Công Thương vào năm 2009 cho phép Carlsberg được quyền ưu tiên mua trước khi Habeco bán tiếp cổ phần.
Năm 2017, tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu đạt 481,9 triệu lít, doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính 7.867,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 658 tỷ đồng và nộp ngân sách hơn 2.047 tỷ.
Kế hoạch 2018, doanh nghiệp này dự kiến tiêu thụ 500 triệu lít, trong đó có 496,3 triệu lít bia, tăng 3,7% so với cùng kỳ và thu được 811,4 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 28% và mức chia cổ tức dự kiến 20%.