DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 7 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV * HÀ NỘI SAU 10 NĂM MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

HĐND TP Hà Nội phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Hà Nội năm 2017

Hà Lâm - Công Thọ
04-12-2018 17:42
Kinhtedothi - Chiều 4/12, với 95,1% tổng số đại biểu, HĐND thành phố đã thông qua Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của thành phố Hà Nội.
Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là hơn 212,5 nghìn tỷ đồng, đạt 103,8% so với dự toán; thu ngân sách địa phương đạt hơn 138,5 nghìn tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương là hơn 107 nghìn tỷ đồng, trong đó chi chuyển nguồn ngân sách địa phương năm 2017 sang năm 2018 là trên 35,2 nghìn tỷ đồng.
 Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Hà Minh Hải trình bày tờ trình tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2017
Tại Tờ trình tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2017, UBND thành phố cho biết, tổng thu ngân sách cấp thành phố là hơn 82,4 nghìn tỷ đồng; trong đó thu ngân sách hưởng theo phân cấp là gần 60 nghìn tỷ đồng, thu chuyển nguồn từ ngân sách năm 2016 sang năm 2017 là hơn 18,8 nghìn tỷ đồng, thu kết dư ngân sách năm 2016 là hơn 2,2 nghìn tỷ đồng.
Tổng chi là trên 69,3 nghìn tỷ đồng; trong đó chi bổ sung cho ngân sách cấp quận, huyện là hơn 20 nghìn tỷ đồng, chi chuyển nguồn ngân sách năm 2017 sang năm 2018 là trên 17,5 nghìn tỷ đồng.
Trong năm 2017, có 12/17 khoản thu hoàn thành và tăng so với dự toán. Tuy nhiên, có 5/17 khoản thu không đạt dự toán. Trong đó, thu từ kinh tế quốc doanh là hơn 44,3 nghìn tỷ đồng, đạt 75% dự toán. Nguyên nhân chủ yếu do dự toán được giao cao so với khả năng thực hiện.
Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh chưa hiệu quả, vẫn phải bù lỗ của các năm trước; các ngân hàng thương mại cổ phần tăng trích lập dự phòng đối với nợ xấu dẫn đến lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp giảm; nhiều doanh nghiệp đang trong quá trình cổ phần hóa, cơ cấu lại doanh nghiệp nên ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 22,7 nghìn tỷ đồng, đạt 92,3% dự toán. Nguyên nhân được chỉ ra là do một số đơn vị có sản lượng tiêu thụ và số thuế phát sinh giảm lớn so với năm 2016.
 Các đại biểu HĐND thành phố thông qua Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của thành phố Hà Nội.
Thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt hơn 33,6 nghìn tỷ đồng, đạt 96,4%; thu thuế thu nhập cá nhân là hơn 17,4 nghìn tỷ đồng, đạt 90,7% dự toán.
Thu khác ngân sách đạt gần 6,5 nghìn tỷ đồng, đạt 92,5% dự toán. Đây là các khoản thu bất thường, không xác định được chính xác từ khâu lập dự toán. Khoản thu này chưa đạt dự toán chủ yếu do năm 2017 không phát sinh số thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ của ngân sách.
Tại báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND thành phố, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố cơ bản thống nhất với nội dung được UBND nêu trong báo cáo.
Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố nhấn mạnh thêm một số tồn tại, hạn chế cần được làm rõ nguyên nhân, rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục trong xây dựng, thực hiện dự toán và điều hành ngân sách của thành phố như: Kết dư ngân sách tăng cao, đặc biệt là kết dư ngân sách cấp thành phố; công tác quyết toán thu, chi chuyển nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm; một số khoản chi quan trọng không hoàn thành dự toán.