DÒNG SỰ KIỆN. * 90 NĂM ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * XUÂN CANH TÝ 2020 * DỊCH VIÊM PHỔI CẤP DO COVID-19

HĐND TP Hà Nội thông qua chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy

Công Thọ - Phạm Hùng
04-12-2019 11:08
Kinhtedothi - Ngày 4/12, tại kỳ họp thứ 11, HĐND TP Hà Nội khóa XV, với 100% số đại biểu tán thành, đạt 94,06 tổng số đại biểu tán thành, HĐND TP thông qua Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và chính sách hỗ trợ, chế độ đóng góp đối vói người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn TP Hà Nội theo quy định tại Thông tư số 124/2018/TT-BTC.
Cụ thể, đối với người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy (gồm cơ sở cai nghiện ma túy công lập và ngoài công lập), mức ngân sách TP hỗ trợ tiền ăn bằng 0,56 mức lương cơ sở/người/tháng; tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân bằng 0,315 mức lương cơ sở/người/6 tháng.
 Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn trình bày tờ trình
Tiền thuốc cắt cơn,giải độc, điều trị rối loạn tâm thần bằng 450.000đồng/người/6 tháng; hỗ trợ 100% kinh phí đóng góp đối với các đối tượng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; người khuyết tật; người chưa thành niên; người nhiễm HIV/AIDS, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa.
Về mức đóng góp: Tiền ăn bằng 0,24 mức lương cơ sở/người/tháng; tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân bằng 0,135 mức lương cơ sở/người/6 tháng.
Đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng, nếu thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thànhniên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyếttật được hỗ trợ một lần tiền thuốc điều trị cắt cơn nghiện ma túy: mức 450.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định.
Trước khi các đại biểu bấm nút biểu quyết, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP báo cáo thẩm tra cho biết, các chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện trên địa bàn Thành phố đang thực hiện theo Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 và Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của HĐND thành phố Hà Nội.
Ngàỵ 20/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 124/2018/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện, có hiệu lực từ ngày 10/02/2019, trong đó, quy định chế độ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy với một số mức chi cao hơn mức chi Thành phố đang thực hiện (gồm các mức chi cho tiền ăn, tiền vật dụng cá nhân cẩn thiết...), đồng thòi quy định một số mức chi khác thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố và HĐND Thành phố.
Để thực hiện đúng quy định của Trung ương, khuyến khích người nghiện ma túy có cơ' hội được cai nghiện, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự và an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô, việc ban hành Nghị quyết HĐND Thành phố quy định chính sách hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố được quy định tại Thông tư số 124/2018/TT-BTC là cần thiết.
Theo tờ trình củaUBND TP, tính đến ngày 31/7/2019, trên địa bàn TP hiện có13.329 người nghiện, người sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý.
Toàn Thành phố hiện có 7 cơ sở cai nghiện ma túy công lập (03 cơ sở thựchiện chức năng cai nghiện băt buộc; 3 cơ sở cai nghiệnđa chức năng; 1 cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện) và 3 cơ sở cai nghiện được thành lập theo quy định tại Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.