DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ, mức chi quản lý các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

Như Hương
04-12-2019 11:34
Kinhtedothi - Sáng 4/12, tại kỳ họp thứ 11, HĐND TP Hà Nội khóa XV, 93/94 đại biểu (ĐB) có mặt tại hội trường, đạt 92,08% đã tán thành thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ và mức chi quản lý các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn TP Hà Nội.
Trình bày tờ trình tại hội trường, Giám đốc Sở NN&PTNT Chu Phú Mỹ cho biết mục đích của Nghị quyết là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với mục tiêu giảm nghèo bền vững của TP giai đoạn 2019-2020. Thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần phát triển sản xuất gắn với giảm nghèo trên cơ sở chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện từng vùng, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của người dân, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của TP Hà Nội, phấn đấu đến hết năm 2020 TP Hà Nội không còn hộ nghèo.

Đối tượng áp dụng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện đang sản xuất nông nghiệp, có nhu cầu được hỗ trợ và chưa nhận hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của ngân sách TP đối với nội dung của dự án. Ưu tiên người dân tộc thiểu số, miền núi còn khả năng lao động thuộc hộ nghèo, phụ nữ thuộc hộ nghèo.Hỗ trợ kinh phí tập huấn theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND TP. Hỗ trợ 100% cây, con giống, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc trừ sâu... cho các hộ nghèo; 70% cây, con giống, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc trừ sâu... cho các hộ cận nghèo và mới thoát nghèo. Mức hỗ trợ tối đa cho 01 dự án là 500 triệu đồng (đã bao gồm chi phí quản lý dự án, đề xuất mỗi thôn tối đa 1 dự án cho từ 25-35 hộ). Mức chi quản lý dự án: 02% tổng kinh phí thực hiện dự án và thực hiện trong năm 2020 từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách cấp TP và kinh phí đối ứng của người tham gia dự án.

HĐND TP Hà Nội đề nghị UBND TP làm rõ dự kiến tổng kinh phí và khả năng cân đối ngân sách Thành phố khi thực hiện chính sách này. Đồng thời, đề nghị UBND TP có quy định rõ về các điều kiện để xây dựng và triển khai các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, có hướng dẫn cụ thể để các tổ chức, cá nhân liên quan biết, thống nhất thực hiện.