DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Hiệp thương cử 374 vị tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX

Việt An
20-09-2019 11:40
Kinhtedothi - Sáng 20/9, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX tiếp tục ngày làm việc thứ 3.
Tin liên quan
Dự đại hội có Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các vị trong Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại biểu tham dự đại hội.
 Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX tiếp tục ngày làm việc thứ 3.
Mở đầu phiên làm việc, các đại biểu đã tham luận tập trung vào các nội dung: Phát huy vai trò người Việt Nam ở nước ngoài trong hoạt động đối ngoại nhân dân, nâng cao vị thế của Việt Nam; Không ngừng củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh; phật giáo Việt Nam tiếp tục truyền thống “Hội quốc an dân” tích cực đóng góp xây dựng đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới;đồng bào công giáo Việt Nam tiếp tục truyền thống yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đại hội cũng đã thông qua Báo cáo sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; hiệp thương cử 385 vị tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.
Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử 374 vị tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, 11 vị còn khuyết sẽ được hiệp thương cử trong nhiệm kỳ. Trong đó, có 43 vị đại diện các tổ chức thành viên; 63 vị là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố; 255 vị là các cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực và 13 vị là cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.