DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Hiệu quả từ phong trào “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”

02-11-2010 17:40
KTĐT - “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” là một trong những hạt nhân quan trọng làm nên sự thành công của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại thủ đô Hà Nội trong những năm qua.

KTĐT - “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” là một trong những hạt nhân quan trọng làm nên sự thành công của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại thủ đô Hà Nội trong những năm qua.

“Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” là một trong 9 nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình 08 được Thành uỷ Hà Nội khoá XIV ban hành ngày 4/8/2008 trên cơ sở xác định rõ việc xây dựng nhân tố con người là điều kiện tiên quyết đảm bảo cho việc thực hiện thắng lợi các nội dung phong trào. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội là cơ quan thường trực triển khai thực hiện chương trình này.

Bằng nhiều hình thức triển khai thực hiện năng động và sáng tạo, Hà Nội đã vận động các tầng lớp nhân dân thủ đô tham gia phong trào “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” một cách phù hợp với từng giới, từng lứa tuổi và lĩnh vực hoạt động. Từ việc xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí phẩm chất chung về “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, mỗi địa phương, các ngành, đoàn thể trên địa bàn Hà Nội đã vận dụng những tiêu chuẩn chung đó vào môi trường cụ thể của mình, xây dựng những phong trào và tổ chức các hoạt động phù hợp với từng đối tượng.

Tại các địa phương, việc “xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” là một nội dung không thể tách rời trong xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, Khu dân cư tiên tiến, Khu dân cư văn hóa. Việc hình thành các mô hình văn hóa đã kiến tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho việc phát triển các mối quan hệ tốt đẹp trong cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Hàng năm, các quận, huyện, thị xã đều triển khai nghiêm túc công tác đăng ký, kiểm tra, bình xét, công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, Đơn vị văn hóa theo đúng tiến độ, chất lượng ngày càng được nâng cao; chú trọng phát triển hệ thống Câu lạc bộ văn hóa gia đình, tổ chức sinh hoạt định kỳ với các buổi trao đổi theo chuyên đề hữu ích về xây dựng nếp sống văn minh, phòng chống các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; thực hiện kế hoạch hóa gia đình; các giải pháp thoát nghèo, nâng cao chất lượng sống...

Các ngành, đoàn thể của thủ đô cũng đã phát động, tổ chức thực hiện nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”. Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã tổ chức các phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, hội nghị biểu dương các tấm gương “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”. Hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội triển khai đề án “Văn hóa ứng xử người phụ nữ Hà Nội thanh lịch, văn minh”, thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ thủ đô tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”. Thành đoàn Hà Nội đẩy mạnh phong trào hành động “Tuổi trẻ thủ đô Sức khỏe, trí tuệ - Đoàn kết, sáng tạo - Thanh lịch, tình nguyện”. Hội Nông dân Hà Nội thực hiện phong trào “Người nông dân Hà Nội văn minh, thanh lịch, hiện đại”,…

Đến nay, phong trào “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” đã tạo được nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần hạn chế các tác động tiêu cực nảy sinh từ mặt trái của cơ chế thị trường. Ngày càng xuất hiện nhiều gương “Người tốt, việc tốt”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”; nhiều “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Đơn vị văn hóa”… hình thành, tạo lập môi trường văn hóa lành mạnh trên mọi địa bàn thủ đô. Phong trào cũng đã và đang làm lành mạnh hóa các mối quan hệ giữa người với người, giữa con người với xã hội và con người với tự nhiên trên cơ sở kết hợp nhuần nhuyễn và phát triển hài hòa giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại, tạo ra sự chuyển biến bước đầu trong nhận thức và hành động của mọi tầng lớp nhân dân thủ đô.

Được triển khai hiệu quả và có chiều sâu, phong trào “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” cũng đã góp phần gìn giữ, phát huy nét văn minh, thanh lịch cho người Hà Nội, là nhân tố quan trọng trong việc thực hiện thành công phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của thủ đô Hà Nội.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
TAG: