DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Hiệu trưởng không đạt chuẩn sẽ chuyển sang giảng dạy

Bảo Thắng
22-05-2020 14:00
Kinhtedothi - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục các cấp. Theo đó, giáo viên sẽ được chuyển việc khi không đạt chuẩn nghề.
Tin liên quan
Được bồi dưỡng nghiệp vụ để chuyển việc
Ngày 22/5, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết vừa ký công bố dự thảo Thông tư quy định về hướng xử lý khi giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục không đảm bảo yêu cầu.
Cụ thể, tại Điều 3 của dự thảo nêu hướng sử dụng giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo. Theo đó, giáo viên trong 2 năm liên tiếp liền kề với năm Thông tư này có hiệu lực thi hành có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn nghề nghiệp trở lên hoặc được phân loại, đánh giá viên chức xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có đủ sức khỏe thì tiếp tục bố trí công tác giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu theo quy định; giáo viên trong 2 năm liên tiếp liền kề với năm Thông tư này có hiệu lực thi hành có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt chuẩn nghề nghiệp và có một năm được phân loại, đánh giá viên chức xếp vào mức không hoàn thành nhiệm vụ thì không bố trí giảng dạy và được sắp xếp tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.
 Học sinh trường THPT Mê Linh trong ngày đầu học tập sau thời gian tạm nghỉ do dịch Covid-19. Ảnh: Phạm Hùng
Trong tình huống giáo viên không đủ sức khỏe, có nguyện vọng nghỉ hưu, đủ các điều kiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưu theo quy định.
Hiệu trưởng không đạt chuẩn sẽ chuyển sang giảng dạy
Liên quan chế định cán bộ quản lý, tại Điều 4 dự thảo nêu hướng xử lý khi đối tượng này không đạt chuẩn nghề nghiệp, chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo.

Cụ thể, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong 2 năm liên tiếp liền kề với năm Thông tư này có hiệu lực thi hành có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn hiệu trưởng trở lên hoặc được phân loại, đánh giá công chức, viên chức xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có đủ sức khỏe thì tiếp tục đảm nhiệm chức vụ quản lý trường học đến hết nhiệm kì bổ nhiệm. Sau khi kết thúc nhiệm kì, không thực hiện bổ nhiệm lại chức vụ quản lý trường học mà bố trí làm nhiệm vụ khác phù hợp đến khi nghỉ hưu theo quy định.

Trường hợp cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong 2 năm liên tiếp liền kề với năm Thông tư này có hiệu lực thi hành có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt chuẩn hiệu trưởng và có một năm được phân loại, đánh giá công chức, viên chức xếp vào mức không hoàn thành nhiệm vụ thì thôi đảm nhiệm chức vụ quản lý trường học và bố trí làm nhiệm vụ giảng dạy hoặc được sắp xếp tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp.

Nếu cán bộ quản lý cơ sở giáo dục không đủ sức khỏe, có nguyện vọng nghỉ hưu, đủ các điều kiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưu theo quy định.

Với các cơ sở giáo dục có giáo viên, cán bộ quản lý chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo, các cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo, báo cáo phòng GD&ĐT để tổng hợp. Phòng GD&ĐT chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch trình UBND huyện/thị xã/TP trực thuộc tỉnh phê duyệt thực hiện.