DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Hoàn thành hợp nhất dữ liệu các chi cục thuế khu vực

Hà Lâm
27-08-2019 08:24
Kinhtedothi - Thông tin từ Cục Thuế TP Hà Nội, đến 19 giờ ngày 4/8/2019, với nỗ lực của trên 120 cán bộ, công chức tại 6 chi cục thuế được hợp nhất, sự phối hợp hỗ trợ của Cục Công nghệ Thông tin -Tổng cục Thuế và các phòng thuộc Cục Thuế TP Hà Nội, việc bàn giao dữ liệu đã hoàn thành.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc từ ngày 5/8/2019, ba chi cục thuế khu vực sau khi được hợp nhất đáp ứng mô hình tổ chức mới, hệ thống thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin vận hành ổn định, góp phần duy trì hoạt động tốt.
 Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn công bố quyết định tổ chức bộ máy và gắn biển tên các Chi cục thuế khu vực.
Triển khai quyết định số 923/QĐ-BTC ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất 6 chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế TP Hà Nội, để đáp ứng các nội dung liên quan đến hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), căn cứ các công văn chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Thuế, ngày 18/7/2019, Cục Thuế TP Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai, kèm lộ trình thực hiện và phân công nhiệm vụ chi tiết tới từng phòng, từng đội, từng chi cục thuế, liên tục trong 2 ngày 3/8/2019 và ngày 4/8/2019, tất cả số liệu lịch sử trên 14 ứng dụng công nghệ thông tin thuộc 3 nhóm ứng dụng phục vụ quản lý thuế, người nộp thuế và quản trị nội ngành (TMS, iHTKK, eTax, NTĐT, TTR, TPR, BCTC, TPH, KTNB, iTNK, QLAC, NTK-TMS, HTKK, eDocTC,…) với trên 150 mẫu biểu đã được kiểm tra đối chiếu đảm bảo chính xác cả về số liệu chi tiết và biểu tổng hợp.
Trong thời gian thực hiện chốt số liệu bàn giao, Cục Thuế TP Hà Nội phối hợp với Tổng cục Thuế đóng băng tất cả các ứng dụng liên quan tại các chi cục thuế hợp nhất và chỉ cấp cho mỗi đơn vị một tài khoản tra cứu để phục vụ công tác bàn giao. Tổng số 1.074 file dữ liệu đã được thực hiện kết xuất, cập nhật số liệu, ký số bàn giao. Trong đó, 150 file danh sách bàn giao tài khoản phân quyền; 72 danh sách bàn giao tài khoản quản trị; 852 file bàn giao dữ liệu hồ sơ quản lý thuế. Kết quả, đến 19 giờ ngày 4/8/2019, việc kết xuất, ký số và bàn giao dữ liệu đã hoàn thành.
Trước đó, theo Quyết định số 923/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất các chi cục thuế trực thuộc, Cục Thuế TP Hà Nội đã công bố về việc thành lập chi cục thuế khu vực trên cơ sở hợp nhất các chi cục thuế trực thuộc.
Cụ thể, hợp nhất Chi cục Thuế huyện Sóc Sơn và Chi cục Thuế huyện Mê Linh thành Chi cục Thuế khu vực Sóc Sơn - Mê Linh (địa điểm đặt trụ sở tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Ứng Hòa và Chi cục Thuế huyện Mỹ Đức thành Chi cục Thuế khu vực Ứng Hòa - Mỹ Đức (đặt trụ sở tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội).
Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Thanh Oai và Chi cục Thuế huyện Chương Mỹ thành Chi cục Thuế khu vực Thanh Oai - Chương Mỹ (đặt trụ sở tại huyện Thanh Oai, Hà Nội). Các chi cục thuế khu vực thuộc Cục Thuế Hà Nội có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.