DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Hoàn thành sớm các mục tiêu về CCHC giai đoạn 2011 - 2015

02-03-2015 10:13
Kinhtedothi - Để thực hiện thắng lợi Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy khóa XV về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011 - 2015, phục vụ Hội nghị tổng kết Chương trình dự kiến vào quý II/2015, Ban Chỉ đạo Chương trình đã có Kế hoạch yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015.
Theo Ban Chỉ đạo, năm 2015 là năm cuối thực hiện Chương trình, vì vậy, từ nay đến hết nhiệm kỳ, tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2011 - 2015. Cụ thể là việc nghiên cứu, xây dựng Đề án "Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở và UBND quận, huyện, thị xã". Phấn đấu hoàn thành đào tạo 1.000 công chức nguồn; 100% các TTHC (theo quy định) được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Lắp đặt phần mềm hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết TTHC tại các xã; 100% UBND cấp xã đưa hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001: 2008 vào áp dụng; bảo đảm 100% cán bộ, công chức cấp xã biết sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc…

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo đã yêu cầu cấp ủy đảng các cấp tiếp tục tuyên truyền về CCHC cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân; Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 17/12/2014 của UBND TP về công tác CCHC năm 2015; xây dựng chương trình, kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020; triển khai thí điểm xác định chỉ số CCHC áp dụng trong nội bộ TP. Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi theo hướng minh bạch, thông thoáng. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; thực hiện quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị... 

 
TAG: