DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Hoàn thiện thể chế, mở rộng dân chủ

03-01-2014 08:29
Kinhtedothi - Năm 2013 đã khép lại với bức tranh toàn cảnh nền kinh tế - xã hội đất nước đan xen những mảng màu tối, sáng. Đây có thể coi là giai đoạn khó khăn nhất sau gần 30 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới của đất nước.
Bên cạnh tăng trưởng GDP khoảng 5,4%, là mức thấp nhất trong vòng 13 năm qua; số doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt động lên tới gần 55.000,… nhưng nền kinh tế vẫn xuất hiện một số điểm sáng: Lạm phát được kiềm chế ở mức 6,2 - 6,4%, nhập siêu thấp (khoảng 500 triệu USD), cán cân thanh toán thặng dư, tỷ giá ổn định, tổng vốn FDI đăng ký tăng 54,2% (gần 21 tỷ USD)... Quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại đạt nhiều thành tựu. Chính trị - xã hội ổn định. Vị thế nước ta trên trường quốc tế được nâng cao.Trong thông điệp đầu năm mới 2014, Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định, trong thời đại toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế sâu rộng, quốc gia nào có năng lực cạnh tranh cao sẽ có nhiều cơ hội để vượt lên, phát triển nhanh và bền vững. Không thể có được năng lực cạnh tranh cao nếu không có một thể chế chất lượng cao và một nền quản trị quốc gia hiện đại. 

Kể từ Đại hội VI của Đảng (1986) đến nay, những bước phát triển vượt bậc của đất nước đều gắn liền với những đổi mới có tính quyết định về thể chế mà bản chất là mở rộng dân chủ, thực hiện cơ chế thị trường trong hoạt động kinh tế.

Thành tựu về kinh tế - xã hội của đất nước sau gần 30 năm đổi mới là rất to lớn, toàn diện, nhưng gần đây, năng lực cạnh tranh của Việt Nam ít được cải thiện, tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm lại. Xã hội có không ít vấn đề bức xúc. Để lấy lại đà tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững, người đứng đầu Chính phủ cho rằng, phải tạo ra nguồn động lực, đó là: Đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân.

Hiến pháp sửa đổi năm 2013 vừa được Quốc hội thông qua đã mở ra không gian Hiến định mới để chúng ta thực hiện tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là, cùng với bảo đảm quyền dân chủ, phải đặc biệt quan tâm đến xây dựng Nhà nước pháp quyền. Dân chủ và Nhà nước pháp quyền là cặp "song sinh" trong một thể chế chính trị hiện đại. Nhà nước pháp quyền phải thượng tôn pháp luật. Pháp luật phải bảo đảm được công lý và lẽ phải. Dân chủ sẽ phát huy khả năng sáng tạo của mỗi người, góp phần xóa bỏ mặc cảm, tăng cường gắn kết xã hội và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, để phát huy tốt nhất quyền làm chủ của nhân dân, Nhà nước phải làm tốt chức năng kiến tạo phát triển. Nhà nước không làm thay dân mà phải tập trung xây dựng khuôn khổ thể chế phù hợp và tạo điều kiện cần thiết để mọi người phát huy năng lực và sức sáng tạo vì lợi ích của chính mình và đóng góp cho xã hội. Cùng với đó là phải mở rộng dân chủ trực tiếp và hoàn thiện cơ chế bầu cử, cơ chế phản biện xã hội, tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng chính sách và lựa chọn cán bộ. Và chỉ như vậy mới có thể xây dựng được một bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Có thể nói, đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đòi hỏi bản lĩnh chính trị rất cao, nhưng lại là cơ hội để chúng ta đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế thành công. Lịch sử đã chứng minh, bản lĩnh của dân tộc Việt Nam luôn tỏa sáng trong những thời khắc khó khăn và nhất định bản lĩnh đó sẽ lại tỏa sáng để đưa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lên tầm cao mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
TAG: