DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Học tập và làm theo Bác là tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên

Hồ Thủy Tiên
19-05-2017 16:56
Kinhtedothi - Lấy kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên...
Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tại cuộc Tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nói đi đôi với làm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan TP”, ngày 19/5.
Toàn cảnh Hội nghị tọa đàm.
Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Bí thư Đảng ủy Khối Lê Thị Thu Hằng.
Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu tham dự đã tập trung trao đổi, thảo luận, đưa ra những kinh nghiệm, bài học tại cơ quan, đơn vị mình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, nhấn mạnh đến những trọng tâm như: Vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan đơn vị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV); thực hiện công tác cải cách hành chính trong từng lĩnh vực công tác; đổi mới lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức (CC, VC). Cùng với, xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với tính chất nghề nghiệp; văn hóa ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trong CB, ĐV, CC và văn hóa ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trong cán bộ, đảng viên, công chức; học tập lý luận, gắn lý luận với thực tiễn...
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 
Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thanh Cao, học theo Bác không phải chỉ ở tư tưởng, mà phải thể hiện bằng hành động và việc làm cụ thể. Từng CB, ĐV ở vị trí nào, sẽ vận dụng bản lĩnh, trí tuệ, sự cẩn trọng, lòng bao dung, nhân ái theo tư tưởng của Người ở vị trí ấy, phù hợp với tính chất công việc. “Học Bác, không chỉ qua một cuộc vận động mà là học tập suốt đời”, đồng chí Phạm Thanh Cao khẳng định.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương những kết quả ban đầu của Đảng bộ Khối các cơ quan TP đã đạt được trong 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Điểm mới trong việc thực hiện Chỉ thị của Đảng bộ Khối là, các TCCS đảng chú trọng trong thực hiện “làm theo”, gắn thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tập trung thực hiện các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm và thái độ phục vụ, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí... tạo những chuyển biến rõ nét được CB, ĐV và Nhân dân ghi nhận.
Khen thưởng các tập thể có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy các TCCS đảng tiếp tục công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng về tinh thần, thái độ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và Nhân dân TP. Lấy kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng của đội ngũ CB, ĐV, là một trong những căn cứ quan trọng trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng bố trí sắp xếp sử dụng CB.
Xây dựng kế hoạch thực hiện theo chuyên đề hàng năm, tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, trao đổi, thảo luận chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị; hướng dẫn, đôn đốc CB, ĐV xây dựng kế hoạch cá nhân viên để thực hiện.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng nhấn mạnh đến việc thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nắm tình hình việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở các tổ chức đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những vấn đề đã kết luận sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cấp ủy, tổ chức đảng và CB, ĐV, nhất là CB lãnh đạo, quản lý các cấp. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương các điển hình tiên tiến trong việc học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm. Kịp thời rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Trong dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan TP cũng tuyên dương, khen thưởng các 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017, trong đó có Chi bộ Nội chính (Đảng bộ Báo Kinh tế & Đô thị).