DÒNG SỰ KIỆN. * VỤ NHIỄM SÁN LỢN TẠI BẮC NINH * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU TIÊN LẦN 2 * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hôm nay, khai mạc Hội nghị T.Ư 8 Khóa XII: Thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Trần Hà
02-10-2018 08:11
Kinhtedothi - Hôm nay, ngày 2/10, Hội nghị lần thứ 8, BCH T.Ư Đảng khóa XII dự kiến khai mạc và diễn ra đến 6/10.
Tin liên quan
Hội nghị T.Ư 8 sẽ thảo luận, thông qua các nội dung quan trọng như báo cáo hình kinh tế - xã hội và Ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách năm 2019. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Dự thảo Đề án Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư. Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đồng thời xem xét công tác nhân sự và các nội dung quan trọng khác.
Liên quan đến Dự thảo Đề án “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư”, một trong những nội dung quan trọng được bàn thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo bồi dưỡng cán bộ (Ban Tổ chức T.Ư) Vũ Thanh Sơn cho biết: Nguyên lý chung của Đề án nhấn mạnh đến trách nhiệm nêu gương của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Ủy viên T.Ư Đảng. Nội dung quy định được xây dựng ngắn gọn, gồm 4 Điều, với tinh thần cán bộ càng cao, càng phải gương mẫu. Trong đó, Điều 1 quy định những nguyên lý chung nhất, như tuân thủ cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị của Đảng được áp dụng chung cho đảng viên. Còn Điều 2 và 3 là quy định dành riêng cho các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên T.Ư Đảng. Các quy định về trách nhiệm nêu gương theo cấu trúc “có xây có chống”, trong đó “xây trước chống sau”. Trong đó, Điều 2 là mang tính xây dựng, với 9 điểm phải gương mẫu thực hiện. Còn Điều 3 liên quan đến “chống”, qua đó từng đồng chí trước hết phải nghiêm khắc với bản thân mình và cương quyết chống, tức cương quyết không làm những điều sai trái được liệt kê, và nếu thấy người khác làm thì phải cương quyết chống lại.
Liên quan đến vấn đề này, từ năm 2012, Ban Bí thư đã ban hành Quy định 101 “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Đây là quy định chung, vẫn tiếp tục có hiệu lực. Theo ông Vũ Thanh Sơn, về chế tài để đảm bảo thực thi trách nhiệm nêu gương của đảng viên cao cấp vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm như Quy định 102 của Bộ Chính trị ban hành năm 2017.
Đây là quy định có ý nghĩa rất lớn về mặt chính trị. Như nhiều ý kiến kỳ vọng, nếu được Hội nghị T.Ư 8 thông qua, đây sẽ là quy định có ý nghĩa trong việc chống các biểu hiện tiêu cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; công tác cán bộ; tham nhũng; lạm quyền, lợi ích nhóm, không để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, qua đó làm tăng thêm sức mạnh của Đảng và quan trọng là tăng niềm tin của người dân.