DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Hơn 1,6 tỷ đồng cho hai bộ sách dành cho Việt kiều

07-01-2016 15:50
Kinhtedothi - Với số tiền dự toán lên tới 1,6 tỷ đồng (cụ thể: 1.639.098.903 đồng), Bộ GD&ĐT đã quyết định giao NXB Giáo dục Việt Nam biên tập, thiết kế, chế bản, in và phát hành hai bộ sách “Tiếng Việt Vui” và “Quê Việt”.
Cụ thể, trong Quyết định số 6055/QĐ-BGDĐT, Bộ GD&ĐT giao NXB Giáo dục Việt Nam sẽ thực hiện các nhiệm vụ biên tập, thiết kế, chế bản, tạo file để đưa lên internet, in và phát hành hai bộ sách “Tiếng Việt vui” và “Quê Việt”. Trong đó, bộ sách “Tiếng Việt vui” gồm 16 quyển gồm: Sách Học sinh: 6 quyển (từ quyển 1 - 6); Sách Bài tập: 6 quyển (từ quyển 1 - 6); Sách Hướng dẫn giáo viên: 4 quyển (quyển 2,4,5,6).

Bộ sách “Quê Việt” gồm 14 quyển gồm: Sách dạy tiếng Việt trình độ A,B,C - quyển 1, 2 (6 quyển); Sách Bài tập trình độ A,B,C - quyển 1,2 (6 quyển); Sách Hướng dẫn giáo viên trình độ C - quyển 1,2 (2 quyển).
Đồng thời, NXB Giáo dục Việt Nam sẽ in sách phục vụ việc bồi dưõng giáo viên dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020. Trong đó, sách ‘Tiếng Việt vui” in 437 bộ gồm: Sách Học sinh: 6 đầu sách x 437 quyển = 2.622 quyển; Sách Bài tập: 6 đầu sách x 437 quyển = 2.622 quyển. Sách “Quê Việt” in 387 bộ gồm: Sách Học sinh: 6 đầu sách x 387 quyển = 2.322 quyển; Sách Bài tập: 6 đầu sách x 387 quyển = 2.322 quyển.

NXB Giáo dục Việt Nam chịu trách nhiệm nộp sản phẩm lưu chiểu theo quy định và bàn giao 400 bộ sách “Tiếng Việt vui”, 350 bộ sách “Quê Việt” cho Vụ Giáo dục thường xuyên - Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng tập huấn giáo viên hàng năm. NXB Giáo dục Việt Nam bàn giao bản mềm hai bộ sách “Tiếng Việt vui” và “Quê Việt” đã được biên tập cho Văn phòng Bộ để đăng tải lên trang: http//www.moet.gov.vn.

Trước đó, theo thông báo số 70/TB-VPCP ngày 4/3/2015 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc nâng cao hiệu quả công tác dạy tiếng Việt cho người Việt Nam tại nước ngoài năm 2015, Bộ GD&ĐT, Bộ Ngoại giao sẽ hướng dẫn khai thác, sử dụng miễn phí hai bộ sách học tiếng Việt “Tiếng Việt vui” và “Quê Việt” cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao hai bộ phối hợp xây dựng hai đề án: Đề án nâng cao hiệu quả việc triển khai chương trình  dạy tiếng Việt cho người Việt ở nước ngoài và Đề án tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến phù hợp nhu cầu của người Việt ở từng quốc gia. Các đề án này sẽ phải xây dựng và trình Chính phủ xem xét, quyết định trong năm 2015. Chương trình này sẽ được thúc đẩy trước mắt với Cộng hòa Pháp và các nước có đề xuất. Riêng Bộ Ngoại giao sẽ phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai dạy tiếng Việt cho người Việt ở Lào, Campuchia.
TAG: