DÒNG SỰ KIỆN. * XUÂN CANH TÝ 2020 * 90 NĂM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM * HĐND TP HÀ NỘI VỚI CỬ TRI THỦ ĐÔ * DỊCH VIÊM PHỔI LẠ DO VIRUS CORONA

Hơn một vạn cán bộ, công chức được đào tạo sau đại học

01-06-2013 16:19
KTĐT - Nhằm từng bước nâng cao nguồn nhân lực của Thủ đô, UBND TP đã ban hành Quyết định số 3381/QĐ-UBND phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch đào tạo sau đại học của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND TP giai đoạn 2013 - 2020.
Trong tổng số 10.620 cán bộ, công chức, viên chức của TP thuộc chỉ tiêu được đào tạo, có 2.725 cán bộ là công chức (2.669 người đào tạo trong nước, 56 người đào tạo ngoài nước); số cán bộ là viên chức đào tạo trong nước là 7.434 người, đào tạo ngoài nước 461 người. Nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học được lấy từ Quỹ ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng của TP. 
 
TAG: