DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch Hà Nội

Tuấn Anh
27-12-2016 15:57
Kinhtedothi - Ngày 26/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 7317/UBND-KGVX về thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố về thực hiện Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Theo đó, Sở Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổng hợp các nội dung đề xuất, kiến nghị liên quan đối với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp trình Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, hoàn thiện Luật Du lịch và văn bản pháp luật liên quan công tác phát triển du lịch; Tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; tham mưu UBND Thành phố điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trình HĐND Thành phố xem xét theo thẩm quyền.
Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát cụ thể các dự án đầu tư trong lĩnh vực phát triển du lịch trên địa bàn Thành phố để có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ phát triển du lịch. Ưu tiên bố trí kế hoạch vốn ngân sách cho các đề án, chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công; tạo cơ chế hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực thực hiện dự án. Công khai dự án xã hội hóa chậm triển khai, đôn đốc, giám sát, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn thúc đẩy triển khai đúng tiến độ, có chất lượng các dự án đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn; Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và phối hợp Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội để thu hút các nguồn vốn xã hội, các nhà đầu tư lớn vào lĩnh vực du lịch. Tập trung kêu gọi đầu tư các khu du lịch, khu vui chơi giải trí cao cấp, trung tâm thương mại mang tầm cỡ quốc gia, có tính cạnh tranh khu vực và quốc tế, hệ thống khách sạn cao sao, nhà hàng, hệ thống mua sắm...

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội và Tổng Công ty Du lịch Hà Nội bám sát định hướng, mục tiêu phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới trên cơ sở Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND Thành phố và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 06/6/2016 của Thành ủy Hà Nội, để xây dựng các đề án, kế hoạch, có định hướng phát triển cho phù hợp với thực tế.

Phối hợp các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp triển khai thực hiện các đề án phát triển du lịch, nghiên cứu thị trường, liên kết các nhà đầu tư xây dựng các khách sạn lớn, các khu du lịch; xây dựng các chương trình xúc tiến, hợp tác kết nối, liên kết các tour, tuyến du lịch giữa các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố và với các tỉnh, thành phố trong nước với Thủ đô, thành phố các quốc gia, lãnh thổ. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, khai thác triệt để các cơ sở hiện nay đã có, đẩy mạnh công tác đầu tư, hợp tác, liên doanh, liên kết với các tập đoàn, các tổ chức kinh tế nước ngoài để phát triển hạ tầng du lịch.

UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ phát triển du lịch; tích cực, chủ động xây dựng phát huy phong trào mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch, chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên du lịch, ứng xử văn minh thân thiện tại các khu, điểm du lịch; tự giác, tích cực tham gia xây dựng điểm đến du lịch An toàn-Thân thiện-Chất lượng để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của mỗi địa phương nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách.

Tăng cường, chủ động phối hợp hiệu quả với Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội, các cơ quan, tổ chức liên quan về các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao đem lại hiệu quả tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ động rà soát, tham mưu đề xuất UBND Thành phố bổ sung quy hoạch phát triển du lịch cho phù hợp với giai đoạn hiện nay; đưa phát triển du lịch vào nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương; xây dựng kế hoạch, đề án du lịch theo từng giai đoạn để có cơ sở phát triển du lịch.

Chủ động phối hợp Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu những tiềm năng du lịch của địa phương để thu hút đầu tư phát triển du lịch. Huy động các nguồn lực tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch phù hợp với quy hoạch và kế hoạch phát triển du lịch của địa phương gắn với cả Thủ đô, đặc biệt chú ý các mô hình phát triển du lịch, sản phẩm du lịch có đặc thù của từng địa phương để khôi phục, nâng cấp, tạo ra các sản phẩm độc đáo, đa dạng các loại hình nhằm phát triển du lịch của các địa phương nói riêng, Thủ đô nói chung…