DÒNG SỰ KIỆN. * 90 NĂM ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * XUÂN CANH TÝ 2020 * DỊCH VIÊM PHỔI CẤP DO COVID-19

Huyện Đông Anh thu đấu giá quyền sử dụng đất được 2.030 tỷ đồng

Trọng Tùng
27-12-2019 14:16
Kinhtedothi - Chiều 27/12, huyện Đông Anh tổ chức tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 khối lĩnh vực kinh tế - đầu tư.
Tin liên quan
Huyện Đông Anh phấn đấu trở thành quận đến năm 2025
Năm 2019, kinh tế trên địa bàn huyện Đông Anh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định so với năm trước. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn ước tăng 10,3% (Kế hoạch năm là 10,2 - 10,5%) so với cùng kỳ năm trước.
Cơ cấu các ngành kinh tế được chuyển dịch theo đúng định hướng. Hiện, công nghiệp - xây dựng cơ bản chiếm 89,2%; thương mại - dịch vụ chiếm 9,4%, nông nghiệp chiếm 1,4%.
Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt ước đạt 3.076 tỷ đồng, đạt 205% so với dự toán năm TP Hà Nội giao và bằng 108% dự toán huyện giao. Tổng thu ngân sách huyện (bao gồm thu bổ sung cân đối và thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TP) ước đạt 4.151 tỷ đồng, đạt 249% dự toán TP giao, 118% dự toán huyện giao.
Đáng chú ý, trong năm qua, huyện Đông Anh đã thu từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất được 2.030 tỷ đồng (vượt so với kế hoạch 630 tỷ).
Tổng chi ngân sách huyện Đông Anh ước đạt 3.408,6 tỷ đồng, bằng 177,4% dự toán TP giao, bằng 97,86% dự toán Huyện giao và. Trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 2.269 tỷ đồng; chi thường xuyên ước đạt 1.045 tỷ đồng.
Kế hoạch đầu tư công của huyện bao gồm chuyển nguồn và kết dư với tổng số vốn là 1.969.394 triệu đồng. Tổng số giải ngân ước đến hết năm 2019 đạt 1.969.394 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch điều chỉnh trong năm.
Để tổ chức thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận đến năm 2025, khối kinh tế - đầu tư đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án và Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án tại Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 23/10/2019.
Cùng với đó, đã hoàn thành 8/15 đề án thành phần và trình các cấp phê duyệt 6/15 đề án thành phần khác; 1 đề án đang trong quá trình thực hiện.