DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Huyện Gia Lâm: Kinh tế tăng trưởng ổn định, thu ngân sách đạt cao

Hoàng Quyết
26-06-2020 14:31
Kinhtedothi - Ngày 26/6, HĐND huyện Gia Lâm đã khai mạc Kỳ họp thứ 12, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt phát biểu tại kỳ họp.
Báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Ngọc Thuần cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, kinh tế huyện có chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý ước tăng 6,85%, giảm 3,52% mức tăng cùng kỳ năm 2019. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1518,3 tỷ đồng, bằng 51,4% dự toán TP và huyện giao, bằng 195,5% so với cùng kỳ năm trước. Phần do huyện thu ước đạt 1.497,2 tỷ đồng, bằng 50,8% dự toán TP và huyện giao, bằng 192,8% so với cùng kỳ năm trước.
Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Huyện đã tổ chức thành công, trang trọng, đảm bảo tiết kiệm lễ công bố, đón nhận danh hiệu huyện Gia Lâm đạt chuẩn nông thôn mới. Triển khai rà soát bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao gắn với các tiêu chí thành lập phường (19 tiêu chí), đến nay đã có 4 xã đạt 11 - 13 tiêu chí, 10 xã đạt 9 - 11 tiêu chí và 4 xã đạt 9 - 10 tiêu chí. Xây dựng, triển khai kế hoạch nông thôn mới năm 2020, hoàn thiện hồ sơ trình TP thẩm định nông thôn mới nâng cao tại 2 xã Yên Viên và Phù Đổng.
Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng và tài nguyên môi trường được quan tâm và đẩy mạnh. 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã cấp giấy phép xây dựng cho 529 trường hợp; thực hiện giải ngân ước đạt 672,7 tỷ đồng, bằng 26,5% kế hoạch; tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 41 dự án. Bên cạnh đó, đã thực hiện cấp 180 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân, bằng 60% kế hoạch.
Bên cạnh đó, văn hóa, xã hội tiế tục duy trì và phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo, chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; trật tự ATXH được đảm bảo...
6 tháng cuối năm 2020, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của TP và huyện giao, huyện Gia Lâm sẽ tập trung vào các nội dung sau: Đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu lực và hiệu quả bộ máy chính quyền. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội bên cạnh việc kiểm soát tốt dịch Covid-19.
Tăng cường quản lý đô thị, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, xây dựng theo quy hoạch, gắn với bảo vệc tài nguyên môi trường. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh...
Cũng trong chương trình kỳ họp, HĐND huyện Gia Lâm sẽ thảo luận thông qua các dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm; về quyết toán ngân sách năm 2019; về Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; về điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư các dự án năm 2020...
Đồng thời, miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XIX; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.