DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU TIÊN LẦN 2 * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Huyện Quốc Oai quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Trọng Tùng
18-07-2017 15:17
Kinhtedothi - Ngày 18/7, Huyện ủy Quốc Oai, TP Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII cho các cán bộ chủ chốt toàn huyện.
Tin liên quan
 PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ - Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt các nội dung liên quan tới Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII
Tại Hội nghị, các đại biểu đã PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ - Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết quan trọng (số 10, 11 và 12) của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII: Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, tập trung vào phân tích sâu các quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.
 Toàn cảnh Hội nghị.
Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng.
Cũng tại hội nghị, Huyện uỷ Quốc Oai đã triển khai Chương trình hành động số 36-CTr/HU của huyện thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII và Kế hoạch quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết ở cơ sở tới toàn thể cán bộ chủ chốt.