DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Huyện Sóc Sơn thành lập và ra mắt Trung tâm Phát triển quỹ đất

Trương Ngọc Lan
05-07-2017 14:50
Kinhtedothi - Sáng 5/7, UBND huyện Sóc Sơn tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập và ra mắt Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn.
Tin liên quan
Theo Quyết định 5096/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND huyện Sóc Sơn, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Sóc Sơn và chi nhánh Phát triển Quỹ đất huyện Sóc Sơn. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện; có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.
Nhiệm vụ của trung tâm gồm: Lập, trình kế hoạch sử dụng đất hàng năm; lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện phương án giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất; Lập, trình phê duyệt dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định và quản lý các quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất.
Tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm Giám đốc, không quá 02 phó giám đốc (trước mắt Trung tâm bố trí 03 phó giám đốc theo nguyên trạng) và 4 tổ chuyên môn, nghiệp vụ (Tổ Hành chính - Tổng hợp; Tổ Kế hoạch - Tài chính; Tổ Quản lý và phát triển quỹ đất; Tổ Bồi thường và giải phóng mặt bằng). Biên chế, nhân sự cụ thể do Giám đốc Trung tâm sắp xếp trên cơ sở đề án vị trí việc làm báo cáo UBND huyện phê duyệt. Trước mắt, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện được giao số biên chế là số biên chế đã giao cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện và Chi nhánh phát triển quỹ đất Sóc Sơn với 22 viên chức, 17 lao động hợp đồng. Đồng chí Đỗ Như Khoa - Giám đốc Chi nhánh phát triển Quỹ đất Sóc Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm, các đồng chí Đàm Thận Thắng - Phó Giám đốc chi nhánh phát triển Quỹ đất Sóc Sơn, Lê Đức Ngọc và Nguyễn Hữu Hùng - Phó Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Sóc Sơn.