DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * QUY HOẠCH KHU VỰC HAI BÊN SÔNG HỒNG * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Huyện Thạch Thất: Cắt giảm 47% nhân sự sau đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố

Doãn Thành
03-04-2021 05:36
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) Nguyễn Mạnh Hồng cho biết, đến thời điểm hiện tại, huyện đã triển khai thực hiện sáp nhập thôn ở 17 xã, thị trấn, 196 thôn đã sáp nhập còn 122 thôn. Sau khi sáp nhập đã giảm số người hoạt động không chuyên trách ở thôn từ 462 người xuống còn 244 người (giảm 218 người, chiếm khoảng 47%).
Tin liên quan
Huyện Thạch Thất đã kiện toàn sáp nhập các đơn vị hành chính, sự nghiệp. (Ảnh minh họa).
Theo đó, việc sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy phòng ban, đơn vị sự nghiệp theo đúng chỉ đạo của TP. Sau khi sắp xếp, kiện toàn, UBND có 12 cơ quan chuyên môn và Đội quản lý TTXD đô thị, giảm 1 cơ quan so với năm 2016, 81 đơn vị sự nghiệp (trong đó có 78 đơn vị sự nghiệp giáo dục và 3 đơn sự nghiệp khác) giảm 5 đơn vị so với năm 2016. Các cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp, sáp nhập hoạt động ổn định, thông suốt.
Quản lý chặt chẽ biên chế, không để xảy ra tỉnh trạng thừa biên chế trong cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả Đề án vị trí việc làm được TP phê duyệt trong tuyển dụng và bố trí sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, từ năm 2016 đến nay, đã tinh giản biên chế được 277 người. Kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo quản lý cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn; công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng biên chế được giao, phù hợp với vị trí việc làm.
Lãnh đạo huyện cho biết thêm, giai đoạn 2016 - 2020, huyện đã tuyển dụng được 13 công chức xã, 165 viên chức giáo dục; tiếp nhận 38 công chức nguồn cấp xã của TP về công tác tại UBND xã, thị trấn, chuyển hạng cho 2.460 viên chức, thi thăng hạng giáo viên cho 933 viên chức; hoàn thành sắp xếp 100% các xã, thị trấn có công an chính quy; tổ chức 113 lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với 14.371 lượt học viên.
Việc sắp xếp cán bộ không chuyên trách cấp xã, sau sắp xếp đã giảm từ 247 người xuống còn 159 người (giảm 88 người); triển khai thực hiện sáp nhập thôn ở 17 xã, thị trấn, 196 thôn đã sáp nhập còn 122 thôn, sau khi sáp nhập đã giảm số người hoạt động không chuyên trách ở thôn từ 462 người xuống còn 244 người (giảm 218 người).
“Đáng chú ý, huyện đã thực hiện phân loại 122 thôn, tổ dân phố, có 90 thôn, tổ dân phố loại 1 và 32 thôn, tổ dân phố loại 2. Chỉ đạo tổ chức tốt công tác bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng dân phố sau sáp nhập trong cùng một ngày đối với 77/122 thôn, tổ dân phổ. Quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người lao động, chế độ, chính sách đối với người nghỉ công tác do triển khai các Đề án của TP được thực hiện đầy đủ” - ông Nguyễn Mạnh Hồng cho hay.