DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * QUY HOẠCH KHU VỰC HAI BÊN SÔNG HỒNG * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Huyện Thạch Thất: Tốc độ thu ngân sách thường xuyên tăng 23,6%/năm

Tin và ảnh: Doãn Thành
10-07-2020 09:58
Kinhtedothi - Theo báo cáo của UBND huyện Thạch Thất, giai đoạn 5 năm từ 2015 - 2020, tổng ngân sách thu thường xuyên trên địa bàn huyện Thạch Thất ước đạt 1.515.470 triệu đồng, tăng bình quân 23,6%/năm và chiếm tỷ lệ 51% trong tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.
Tin liên quan
  • Huyện Thạch Thất: Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cải cách hành chính Huyện Thạch Thất: Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cải cách hành chính
Tốc độ tăng thu ngân sách trên địa bàn huyện Thạch Thất tăng bình quân 33%/năm.
Để hoàn thành được mục tiêu này, huyện Thạch Thất đã tập trung triển khai Đề án về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020; chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, nâng cao trách nhiệm, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân kê khai, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo quy định.
Cùng với đó là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu nộp các khoản nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; xử lý chống thất thu các loại thuế; triển khai đấu giá quyền sử dụng đất ở; đồng thời coi trọng phát triển nguồn thu thường xuyên; đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện hàng năm đều đạt và vượt so với dự toán TP giao.
Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm giai đoạn 2015 - 2020, ước đạt 2.961.268 triệu đồng. Trong đó, thu tiền sử dụng đất ước đạt 1.415.179 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 47,8% tổng thu ngân sách nhà nước; thu thường xuyên ước đạt 1.515.470 triệu đồng, tăng bình quân 23,6%/năm và chiếm tỷ lệ 51% trong tổng thu NSNN.
Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước bình quân tăng 33%/năm. Năm 2016 đạt 328.149 triệu đồng; năm 2017 đạt 518.826 triệu; năm 2018 đạt 482.116 triệu đồng; năm 2019 đạt 721.087 triệu đồng; năm 2020 ước đạt 911.089 triệu đồng.
Một số chỉ tiêu thu đạt ở mức cao như: thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 730.740 triệu đồng, bình quân tăng 39,8%/năm; thuế thu nhập cá nhân đạt 124.202 triệu đồng, bình quân tăng 32,2%/năm; thu tiền sử dụng đất đạt 1.415.179 triệu đồng, bình quân tăng 57,9%/năm.
Công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; đã đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển, xây dựng nông thôn mới và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.
Tổng chi ngân sách huyện 5 năm ước đạt 6.601.465 triệu đồng, tăng bình quân 11,57%/năm, trong đó: Chi đầu tư phát triển ước đạt 2.588.209 triệu đồng chiếm 39%, chi thường xuyên ước đạt 4.013.256 triệu đồng chiếm 61% tổng chi ngân sách huyện.
Hoạt động của tổ chức tín dụng, ngân hàng tiếp tục ổn định và phát triển, tổng nguồn vốn và dư nợ cho vay tăng lên. Đến nay, tổng nguồn vốn của Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng CSXH huyện ước đạt 3.200 tỷ đồng, dư nợ 2.910 tỷ đồng; nguồn vốn của Quỹ tín dụng nhân dân tại các xã, thị trấn ước đạt 500 tỷ đồng, dư nợ 349 tỷ đồng; tổ chức ngân hàng thương mại, nguồn vốn 6.700 tỷ đồng, dư nợ 6.108 tỷ đồng đáp ứng tốt nhu cầu về nguồn vốn đầu tư mở rộng quy mô, mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ sản xuất công nghiệp, làng nghề và nhân dân trên địa bàn huyện.