DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19
Thời sự / INFOGRAPHIC
[Infographics] Đảng lãnh đạo Cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi
Theo TTXVN
01-09-2020 17:48

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo đất nước, chỉ ra con đường phát triển tất yếu của Cách mạng Việt Nam.
Ngày 3/2/1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử, đưa dân tộc làm nên kỳ tích cách mạng Tháng Tám 1945. Từ 1945 - 1975, Đảng lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, khẳng định sự nhạy bén tư duy và tài thao lược trong chỉ đạo chiến tranh. Sau khi Tổ quốc thống nhất, Đảng lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện đổi mới toàn diện đất nước.