DÒNG SỰ KIỆN. * NĂM ASEAN - VIỆT NAM 2020 * KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * BÁO KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ MIỀN TRUNG

Khúc tráng ca tháng Tư của người lính

Nguyễn Sĩ Đại
30-04-2020 10:27
Kinthedothi - Có, có một người lính già/ Lòng không yên khi Tháng Tư về/Ông đi tìm bạn bè/Ông đi cùng sơn khê...
Có, có một người lính già
Lòng không yên khi Tháng Tư về

Ông đi tìm bạn bè

Ông đi cùng sơn khê

Nghe vọng về

Âm vang

Trận đánh...

Có, có một người lính già

Lòng không yên khi Tháng Tư về

Mang tóc mây độc hành

Mang xôn xao đại ngàn

Nghe mọi miền

Âm vang

Tiếng sóng...

Có, có một người lính già

Lòng không yên khi Tháng Tư về

Chân bước rung sơn hà

Mắt nhìn sao bao la

Lòng thiết tha

Cỏ hoa

Cuộc sống

Có, có một người lính già

Tháng năm qua

Không bao giờ qua

Đời chiến sĩ

Quân hành ca

Vì nhân dân

Hy sinh

Vì nhân dân

Chiến thắng!

Người chiến sĩ tim treo đầu ngọn sóng

Tháng Tư về

Núi dựng một thời trai!