DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Khúc tráng ca tháng Tư của người lính

Nguyễn Sĩ Đại
30-04-2020 10:27
Kinthedothi - Có, có một người lính già/ Lòng không yên khi Tháng Tư về/Ông đi tìm bạn bè/Ông đi cùng sơn khê...
Có, có một người lính già
Lòng không yên khi Tháng Tư về
Ông đi tìm bạn bè
Ông đi cùng sơn khê
Nghe vọng về
Âm vang
Trận đánh...
Có, có một người lính già
Lòng không yên khi Tháng Tư về
Mang tóc mây độc hành
Mang xôn xao đại ngàn
Nghe mọi miền
Âm vang
Tiếng sóng...

Có, có một người lính già
Lòng không yên khi Tháng Tư về
Chân bước rung sơn hà
Mắt nhìn sao bao la
Lòng thiết tha
Cỏ hoa
Cuộc sống

Có, có một người lính già
Tháng năm qua
Không bao giờ qua
Đời chiến sĩ
Quân hành ca
Vì nhân dân
Hy sinh
Vì nhân dân
Chiến thắng!

Người chiến sĩ tim treo đầu ngọn sóng
Tháng Tư về
Núi dựng một thời trai!