DÒNG SỰ KIỆN. * HÀ NỘI 2018-HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * HÀ NỘI SAU 10 NĂM MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH * KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Quy hoạch phải gắn với thực hiện theo kế hoạch để đô thị hết lem nhem

Vân Hằng
06-01-2017 11:46
Kinhtedothi - Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 ngành Xây Dựng được tổ chức vào sáng 6/1.
Tin liên quan
Tham dự Hội nghị còn có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Xây dựng, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và các Bộ, ngành; lãnh đạo các Hội, Hiệp hội chuyên ngành Xây dựng.
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Đỗ Đức Duy trình bày tại Hội nghị, năm 2016, các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu của ngành Xây dựng duy trì được mức tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất ngành Xây dựng năm 2016 theo giá hiện hành ước đạt khoảng 1.089,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4% so với năm 2015, đạt 104% kế hoạch năm; tính theo giá so sánh năm 2010 đạt khoảng 862,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với năm 2015. Theo giá so sánh năm 2010, giá trị tăng thêm của ngành Xây dựng năm 2016 đạt khoảng 189,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 6,19% GDP cả nước (năm 2015 chiếm 5,97% GDP).
Cùng với đó, tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 36,6%, tăng 0,9% so với năm 2015, đạt 99,5% kế hoạch năm; Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%, quy hoạch phân khu đạt khoảng 75%, tăng 3% so với năm 2015, quy hoạch chi tiết đạt khoảng 35%, tăng 2% so với năm 2015, đều đạt kế hoạch năm; Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 83,5%, tăng 2,0% so với 2015, đạt 102% kế hoạch năm; Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tại đô thị đạt khoảng 85%, tương đương với 2015, đạt kế hoạch năm; Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm còn khoảng 23,5%, giảm 1,5% so với 2015, đạt 102% kế hoạch năm; Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 22,8m2 sàn/người, tăng 0,8m2 sàn/người so với 2015, đạt 101% kế hoạch năm. Tổng sản lượng xi măng tiêu thụ khoảng 75,21 triệu tấn, tăng 3,5% so với năm 2015, đạt 102% kế hoạch năm…
Về công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước ngành Xây dựng, trong năm 2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 01 Nghị quyết; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 04 Nghị định, 06 Quyết định, 02 Chỉ thị; Bộ ban hành theo thẩm quyền 30 Thông tư về các lĩnh quản lý nhà nước của Bộ. Hiện, Bộ đang tiếp tục hoàn thiện 11 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bao gồm: 03 dự thảo Nghị định, 06 Quyết định, đề án, 02 Chỉ thị.
Đồng thời với việc hoàn thiện hệ thống thể chế, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, trọng tâm là quản lý chất lượng công trình và quản lý chi phí xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn. Chất lượng thẩm định nâng cao hơn, tỷ lệ cắt giảm chi phí sau thẩm định dự án vào khoảng 0,97% tổng mức đầu tư; thông qua việc thẩm định thiết kế, dự toán đã cắt giảm chi phí khoảng 5,87% so với dự toán; tỷ lệ hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung thiết kế chiếm khoảng 36%, góp phần phòng ngừa được nhiều rủi ro về chất lượng công trình.
Công tác lập quy hoạch xây dựng cũng được Bộ Xây dựng quan tâm chỉ đạo việc đổi mới và nâng cao chất lượng; Bộ chủ trì, phối hợp với các địa phương, tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch vùng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật trên phạm vi cả nước. Đến nay, công tác quy hoạch ngày càng được các địa phương quan tâm, các đồ án quy hoạch đã thể hiện tư duy đổi mới và tầm nhìn dài hạn, tỷ lệ phủ kín quy hoạch tăng lên đáng kể, chất lượng đồ án được cải thiện. Năm 2016, Bộ đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 04 nhiệm vụ và 05 đồ án quy hoạch xây dựng; 02 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật; đã tổ chức thẩm định 04 nhiệm vụ và 01 đồ án quy hoạch xây dựng. Công tác quản lý, kiểm soát phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch và kế hoạch tiếp tục đạt được kết quả tích cực, từng bước đảm bảo sự phát triển đô thị hài hòa, bền vững. Các chương trình, đề án cấp quốc gia về phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật được tập trung thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.
Năm 2016, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các địa phương triển khai việc nâng loại và công nhận loại đô thị đối với 15 đô thị (bao gồm: 02 đô thị loại I, 02 đô thị loại II, 01 đô thị loại III và 10 đô thị loại IV). Tính đến tháng 12/2016, cả nước có 802 đô thị, trong đó có 02 đô thị đặc biệt, 17 đô thị loại I, 25 đô thị loại II, 41 đô thị loại III, 84 đô thị loại IV và 633 đô thị loại V; Các chỉ tiêu về tỷ lệ đô thị hóa, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đều có chuyển biến tích cực so với năm 2015.
Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương xây dựng Chương trình phát triển nhà ở của địa phương; tập trung triển khai các chương trình nhà ở xã hội trọng điểm đạt được nhiều kết quả tích cực, giúp hàng trăm ngàn hộ gia đình chính sách, người nghèo, người thu nhập thấp có điều kiện cải thiện chỗ ở như Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; Chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, nhà ở công nhân KCN… Tính đến hết tháng 12/2016, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 22,8m2 sàn/người (tăng 0,8m2 sàn/người so với năm 2015); năm 2016, cả nước phát triển thêm khoảng 0,5 triệu m2 nhà ở xã hội khu vực đô thị, đưa tổng diện tích nhà ở xã hội khu vực đô thị đạt khoảng 3,3 triệu m2.
Về những nhiệm vụ trong năm 2017, Thứ trưởng Đỗ Đức Duy cho biết, toàn ngành Xây dựng sẽ nỗ lực phấn đấu: Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 37,5%; Tỷ lệ quy hoạch vùng tỉnh đạt 100%, quy hoạch chung đô thị đạt 100%, quy hoạch phân khu đạt khoảng 78%, quy hoạch chi tiết 1/500 đạt khoảng 38%, quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 100%; Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 84 - 85%, thất thoát, thất thu nước sạch giảm xuống còn 23%, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt khoảng 85,5-86%; Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 23,4m2 sàn/người; Tổng sản lượng xi măng tiêu thụ đạt khoảng 78 - 80 triệu tấn; Giá trị sản xuất xây dựng toàn ngành theo giá hiện hành tăng khoảng 10% so với năm 2016.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao những kết quả nổi bật của ngành Xây dựng trong năm 2016. Phó Thủ Tướng yêu cầu Bộ cần nhìn nhận thẳng thắn những tồn tại, hạn chế, những việc chưa làm được để có hướng giải quyết trong năm 2017. Trong đó, cần thiết phải gắn chặt quy hoạch với việc thực hiện theo kế hoạch để tránh tình trạng đô thị lem nhem. Về thị trường bất động sản, xu hướng đầu tư vào đô thị rất lớn nhưng phải thận trọng xác định đúng phân khúc thị trường cần, nếu không lại dẫn đến nguy cơ bong bóng bất động sản. Nhà ở thuộc phân khúc giá thấp và nhà ở xã hội được tuyệt đại đa số quan tâm nhưng vẫn còn ít được đầu tư, nhất là ở các đô thị lớn.
Năm qua, tình trạng công trình xây dựng chất lượng kém, an toàn công trình không đảm bảo, trong đó có cả vấn đề đảm bảo cháy nổ còn nổi cộm. Dẫn dến tình trạng thời gian qua xảy ra nhiều vụ cháy nghiêm trọng, công trình xuống cấp nhanh… ảnh hưởng đến an toàn tính mạng người dân. Việc này có nhiều nguyên nhân, trong đó quan trọng nhất là do kiểm soát từ khâu quy hoạch còn lỏng lẻo, chưa chặt chẽ.
“Có những công trình không đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn vẫn cho qua, cho đưa vào xây dựng. Bộ Xây dựng cần nhanh chóng phối hợp với các cơ quan có liên quan để kiểm tra, làm rõ. Một số nơi việc tuân thủ quy hoạch chưa tốt, vì thế việc quản lý quy hoạch như thế nào cũng cần phải lưu tâm. Tại sao những đô thị nhỏ việc quản lý thực hiện theo quy hoạch lại tốt hơn những đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh?” Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đặt câu hỏi.