DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”
Kinh tế / INFOGRAPHIC
Kinh tế tăng trưởng, mở ra thời kỳ mới cho phát triển đất nước
Theo TTXVN/Vietnam+
02-09-2020 19:41

75 năm kể từ ngày độc lập (1945 - 2020), nhất là trong 34 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2020), Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn.