DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * QUY HOẠCH KHU VỰC HAI BÊN SÔNG HỒNG * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Kỳ họp thứ 8 Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021

Theo TTXVN/Vietnam+
11-11-2018 06:30
Thực hiện Chương trình toàn khóa, ngày 10/11, tại TP Bắc Ninh, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành Kỳ họp thứ 8.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng chủ trì hội nghị.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Tại kỳ họp lần này, các đại biểu tập trung thảo luận nội dung: tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại; tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; kết quả thực hiện công tác giữa kỳ họp và kế hoạch công tác từ nay đến hết năm 2018.
Về tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Đại hội XII của Đảng xác định mục tiêu “sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.” Trong những năm qua, có nhiều đề tài nghiên cứu về tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Các công trình nghiên cứu thời gian qua có những điểm giống nhau, nhưng cũng còn nhiều điểm khác nhau. Tại Kỳ họp lần thứ 8, các đại biểu thảo luận một số vấn đề về thống nhất hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại ở Việt Nam; xác định chỉ tiêu cơ bản của từng tiêu chí; đề xuất các giải pháp khả thi để đạt mục tiêu đề ra.
Về tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các đại biểu nhấn mạnh, Đại hội IX của Đảng (năm 2001), lần đầu tiên Đảng xác định nền kinh tế mà Việt Nam xây dựng là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xem đó là mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đề ra nhiệm vụ “nghiên cứu tiến tới xây dựng hệ tiêu chí về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.”
Các đại biểu trao đổi phương pháp tiếp cận xác định tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cơ sở và các yêu cầu xác định hệ tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xác hội chủ nghĩa.
Tại kỳ họp lần thứ 8, với tinh thần nghiêm túc khách quan, các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã phản ánh, làm rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được, chỉ rõ những nguyên nhân. Các đại biểu thống nhất các giải pháp để thực hiện có chất lượng và hiệu quả công việc từ nay đến hết năm 2018 và chuẩn bị bước vào năm 2019.
Phát biểu kết luận kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, các ý kiến phát biểu tại kỳ họp rất phong phú, hiệu quả. Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện Báo cáo tư vấn về tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Báo cáo kết quả nghiên cứu bước đầu về tiêu chí xác định nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Báo cáo kết quả công tác giữa hai kỳ họp, kế hoạch công tác từ nay đến hết năm 2018.