DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020): Củng cố niềm tin, nhân lên sức mạnh

Nguyễn Văn Phong - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội
31-07-2020 08:58
Kinhtedothi - 90 năm qua, cùng với hệ thống tuyên giáo cả nước, Tuyên giáo Thủ đô đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp cách mạng. Tự hào về lịch sử vinh quang, ngành Tuyên giáo Thủ đô sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, củng cố niềm tin, nhân lên sức mạnh trong Đảng, trong dân tạo động lực xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước.
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu bế mạc Hội thảo. Ảnh: Trương Thúy
Không ngừng trưởng thành, lớn mạnh
Từ tổ chức tiền thân là Đội tuyên truyền xung phong, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã từng bước xây dựng và trưởng thành. Mỗi giai đoạn lịch sử, đội ngũ cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đều thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao, ý chí kiên cường trên mặt trận tư tưởng. Theo dòng lịch sử, hoạt động của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ngày càng phong phú, đa dạng như: Tập trung cho công tác "chỉnh Đảng, chỉnh cán", phát hiện và đưa những cán bộ, đảng viên cầu an, "chạy dài" ra khỏi Đảng; tăng cường củng cố lập trường tư tưởng, chấn chỉnh lề lối làm việc cho cán bộ, đảng viên; tổ chức cho cán bộ học tập lý luận; kiện toàn đội ngũ cán bộ chính trị và quân sự; xây dựng chi bộ tự động công tác…
Hoạt động nghiệp vụ ngành Tuyên giáo Hà Nội ngày càng trưởng thành với kết quả toàn diện trên các mặt: Tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu và giáo dục lý luận, khoa giáo, văn hóa - văn nghệ; sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn lịch sử Đảng; báo chí, xuất bản… Từ thực tiễn cách mạng của ngành Tuyên giáo Hà Nội, tỉnh Hà Đông, Sơn Tây (cũ), đã tỏa sáng nhiều phong trào thi đua mang dấu ấn riêng như: "Ba sẵn sàng", “Ba đảm đang”, "Chiếc gậy Trường Sơn", "Báo công, lập công", "Người tốt, việc tốt"... Trong những năm tháng chống chiến tranh xâm lược, cùng với những hy sinh to lớn của quân, dân cả nước, 8 cán bộ của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Hà Đông đã vĩnh viễn nằm xuống.
Từ ngày 1/8/2008, thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô, Ban Tuyên giáo Hà Nội trên cơ sở hợp nhất với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tây đã phối hợp với các cơ quan TP hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2010 đến nay, dù phải thực hiện khối lượng công tác lớn, nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng nhưng công tác tư tưởng, tuyên giáo của Đảng bộ TP luôn khẳng định được hiệu lực, hiệu quả. Ngành Tuyên giáo Thủ đô đã đi trước, đi trong và đi sau các công việc thường nhật cũng như trong các sự kiện quan trọng; kịp thời xử lý “điểm nóng”, chủ động giải quyết tốt những vấn đề phức tạp mới nảy sinh. Hệ thống Tuyên giáo Thủ đô đã đóng góp quan trọng trong thành tựu 12 năm hợp nhất Thủ đô.
Từ đầu năm 2020 đến nay, trong bối cảnh rất khó khăn, chưa có tiền lệ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hệ thống Tuyên giáo TP với bề dày truyền thống đã thích ứng nhanh, triển khai đồng bộ các giải pháp, góp phần quan trọng cùng TP chiến thắng đợt đầu dịch Covid-19. Nhờ đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội là một trong 18 cơ quan và cũng là Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy duy nhất được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.
Tự tin hướng tới tương lai
Tự hào về 90 năm lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo của Đảng, 71 năm lịch sử Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đứng trước những nhiệm vụ đang đặt ra, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo Thủ đô xác định phải tiếp tục nỗ lực vươn lên, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.
Trong quá trình đó, điểm tựa chính là những bài học kinh nghiệm quý giá. Trước hết, đó là bài học trong bất kỳ hoàn cảnh, tình huống nào, kể cả những khi tình huống bước ngoặt diễn ra phải luôn kiên định, vững vàng về bản lĩnh chính trị, không ngả nghiêng, dao động, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc: Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội; tin tưởng tuyệt đối vào nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng; tham mưu có hiệu quả, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác.
Công tác tư tưởng phải lấy nghị quyết của Đảng, Thành ủy, nhiệm vụ chính trị làm nội dung cơ bản, vận dụng sáng tạo vào từng thời kỳ, từng giai đoạn, từng đối tượng, từng địa bàn; nắm vững trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá; kết hợp công tác giáo dục, tuyên truyền, hướng dẫn với công tác kiểm tra, đôn đốc. Người làm công tác tuyên giáo Thủ đô phải bám sát thực tiễn, nhạy bén, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội; nhân rộng những mô hình hay, những cách làm hiệu quả, những điển hình tiên tiến làm hạt nhân cho các phong trào cách mạng.
Sức chiến đấu của công tác tuyên giáo Thủ đô chính là ở sự chủ động, kiên quyết, kịp thời phản bác một cách có cơ sở khoa học, có sức thuyết phục đối với những luận điểm sai trái, xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch. Chúng ta cần quyết tâm không để diễn ra “khoảng trống thông tin”, đặc biệt là trên internet và mạng xã hội.
Để làm được tốt những yêu cầu, nhiệm vụ đó, các cơ quan tuyên giáo phải quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ. Tất cả phải hướng tới xây dựng được đội ngũ làm công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đó là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sự giác ngộ lý tưởng cách mạng sâu sắc, có đạo đức trong sáng, chuyên môn giỏi, tâm huyết, yêu nghề, năng động, sáng tạo.
Mục tiêu trước mắt và lâu dài của ngành Tuyên giáo Thủ đô là phải thực hiện phương châm “Bản lĩnh, đổi mới, chủ động, kịp thời, thuyết phục, hiệu quả”, bằng các hoạt động của mình, tạo ra bầu không khí chính trị tích cực, củng cố niềm tin, nhân lên sức mạnh trong Đảng, trong dân từ đó tạo ra động lực phát triển cho Thủ đô và đất nước.
Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trước mắt hiện nay là các “binh chủng” làm công tác tuyên giáo TP phải chủ động tuyên truyền, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành và Nhân dân tiếp tục thực hiện tốt 8 nhóm nhiệm vụ theo Chỉ thị 31-CT/TU, ngày 3/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô”; thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, hệ thống Tuyên giáo TP phải tập trung tuyên truyền góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Từ nay đến cuối năm, có khoảng 40 sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô, trong đó có những sự kiện lớn như: Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9... Chúng ta phải tập trung tận dụng tốt cơ hội này để tuyên truyền, hun đúc niềm tự hào, khơi dậy khát vọng đổi mới, ý chí quyết tâm không lùi bước trước khó khăn của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô.
Nhìn lại 90 năm lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo của Đảng, ngành Tuyên giáo và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo Thủ đô có quyền tự hào về lịch sử vẻ vang của ngành. Đây là hành trang để chúng ta tự tin bước tới, tiếp tục vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng danh “Thủ đô ngàn năm văn hiến”, “Thủ đô anh hùng”, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”…
Với những thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất…