DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Lãi trước thuế của SCB hơn 544 tỷ đồng trong 9 tháng

28-10-2010 08:10
KTĐT - Được biết, năm 2010 SCB đã thông qua kế hoạch kinh doanh với vốn điều lệ dự kiến đến cuối năm 2010 là 4.190 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 56.779 tỷ đồng; tổng vốn huy động là 50.695 tỷ đồng.

KTĐT - Được biết, năm 2010 SCB đã thông qua kế hoạch kinh doanh với vốn điều lệ dự kiến đến cuối năm 2010 là 4.190 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 56.779 tỷ đồng; tổng vốn huy động là 50.695 tỷ đồng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) công bố kết quả kinh doanh tính đến ngày 30/9/2010.

Theo đó, tính đến ngày 30/9/2010, Tổng tài sản của SCB đạt hơn 51.862 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2009; Vốn và các quỹ hơn 4.194 tỷ đồng; Tổng vốn huy động đạt hơn 45.212 tỷ đồng, tăng 9,42% so với cùng kỳ năm 2009; Dư nợ tín dụng đạt 24.659 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 544 tỷ đồng và có 116 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc.

Ngày 22/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có công văn số 8105/NHNN-TTGSNH cho phép Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) tăng vốn điều lệ từ 3.635 tỷ đồng lên 4.190 tỷ đồng theo kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2010 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/3/2010.

Được biết, năm 2010 SCB đã thông qua kế hoạch kinh doanh với vốn điều lệ dự kiến đến cuối năm 2010 là 4.190 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 56.779 tỷ đồng; tổng vốn huy động là 50.695 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay là 31.302 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng; tỷ lệ chia cổ tức dự kiến khoảng 8%.

TAG: