DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Làm rõ việc tuồn lậu rác thải y tế tại Bệnh viện Bạch Mai

11-01-2016 15:46
Kinhtedothi - Theo tin từ Bộ Y tế, Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) đã có công văn số 30/MT-YT gửi Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai về việc tăng cường quản lý chất thải y tế.
Theo đó, ngày 8/1/2016, trên Báo Lao động có phóng sự tiêu đề “Sự thật kinh hoàng bên trong bệnh viện”. Trong đó có nêu Bệnh viện Bạch Mai để lọt chất thải y tế nguy hại ra thị trường.
Để đảm bảo việc tuân thủ đúng các quy định hiện hành và thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu bệnh viện về quản lý chất thải y tế, Cục quản lý môi trường y tế đề nghị Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tăng cường chỉ đạo đơn vị trong công tác quản lý chất thải, kiểm tra, xem xét tình hình vụ việc theo tin của bài báo nêu trên, đồng thời chỉ đạo đơn vị tăng cường công tác quản lý chất thải y tế theo các quy định hiện hành.

Báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế về kết quả giải quyết vụ việc nêu trên, trong trường hợp có sai phạm cần tiến hành xử lý nghiêm hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quản lý chất thải y tế.

Theo Cục Quản lý môi trường y tế, hiện nay, cả nước có 13.674 cơ sở y tế, trong đó có 1.253 bệnh viện; 1.037 cơ sở thuộc hệ dự phòng; 100 cơ sở đào tạo; 180 cơ sở sản xuất thuốc và 11.104 Trạm y tế xã. Chỉ tính riêng khối bệnh viện, mỗi ngày phát thải khoảng 450 tấn chất thải rắn, trong đó có khoảng 47 tấn chất thải rắn y tế nguy hại. Tổng lượng nước thải y tế từ các bệnh viện khoảng 125.000 m3/ngày đêm.

Chất thải y tế bao gồm chất thải y tế thông thường và chất thải y tế nguy hại, trong đó chiếm phần lớn (khoảng 80-90%) là chất thải y tế thông thường, chỉ khoảng 10-20% là chất thải y tế nguy hại bao gồm chất thải lây nhiễm và chất thải hóa học nguy hại yêu cầu phải quản lý đúng quy định để bảo đảm an toàn với con người và môi trường. Tuy nhiên nếu chất thải y tế nguy hại được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường thì an toàn đối với sức khỏe con người.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo tăng cường tái chế chất thải y tế nhằm mục đích tránh lãng phí, hạn chế gây ô nhiễm môi trường và lợi ích về kinh tế. Luật bảo vệ môi trường 2014 (Khoản 3 Điều 6) khuyến khích hoạt động giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và tái chế chất thải.

Chất thải y tế thông thường hoặc chất thải y tế nguy hại đã được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, trở thành chất thải thông thường và có thể được thu gom phục vụ mục đích tái chế.

Theo Luật bảo vệ môi trường, việc quản lý chất thải y tế nói chung và quản lý chất thải y tế để phục vụ mục đích tái chế nếu không đúng quy định thì người đứng đầu cơ sở y tế phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
TAG: