DÒNG SỰ KIỆN. * 90 NĂM ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * XUÂN CANH TÝ 2020 * DỊCH VIÊM PHỔI CẤP DO COVID-19

Lao động có chuyên môn kỹ thuật bậc cao lương gấp đôi lao động giản đơn

Bích Hời
13-07-2019 15:47
Kinhtedothi - Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2019, nhóm lao động chuyên môn kỹ thuật bậc cao có thu nhập 9,2 triệu đồng/tháng, nhưng nhóm lao động giản đơn chỉ có thu nhập 4,8 triệu đồng/tháng.
Theo đó, 6 tháng qua tình hình lao động, việc làm trên cả nước có nhiều tín hiệu khả quan. Cụ thể, số người có việc làm tăng lên, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực, giảm mạnh tỷ trọng lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm giảm so với cùng kỳ năm trước và thu nhập của người lao động làm công hưởng lương có xu hướng tăng.

 Lao động có chuyên môn kỹ thuật cao lương gần gấp đôi lao động giản đơn. Ảnh tại Công ty Kankyo.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý II/2019 ước đạt 55,5 triệu người, tăng 25,8 nghìn người so với quý trước. Nguyên nhân là do nhu cầu làm việc và tìm kiếm việc làm trong dân cư tăng tăng 335,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.
Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động quý II/2019 ước tính đạt 48,9 triệu người, tăng 41,6 nghìn người so với quý trước và tăng 454,4 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 48,9 triệu người, tăng 450,4 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.
6 tháng đầu năm, lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc là 54,3 triệu người, bao gồm 19,2 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 35,3% tổng số, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước; khu vực công nghiệp và xây dựng 15,7 triệu người, chiếm 28,9%, tăng 2,3 %; khu vực dịch vụ 19,4 triệu người, chiếm 35,8%, tăng 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ.
Tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước 6 tháng năm 2019 là 1,99%, trong đó khu vực thành thị là 2,95%; khu vực nông thôn là 1,51%. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,16%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi trong 6 tháng qua là 1,29%, giảm 0,18% so với cùng kỳ.
Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương trong 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 6,7 triệu đồng/tháng. Trong đó, thu nhập của lao động nam là 7,1 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 6,3 triệu đồng/tháng, lao động thành thị là 7,8 triệu đồng/tháng, lao động nông thôn là 5,9 triệu đồng/tháng.
Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương trong 6 tháng đối với nhóm lao động chuyên môn kỹ thuật bậc cao là 9,2 triệu đồng/tháng, tăng 1 triệu đồng/tháng và nhóm lao động giản đơn đạt 4,8 triệu đồng/tháng, tăng 746.000 đồng/tháng so với cùng kỳ. Như vậy, lượng của kỳ thuật bậc cao cao hơn lao động giản đơn 4,4 triệu đồng/tháng, gần gấp đôi.
Thu nhập bình quân tháng từ công việc làm công hưởng lương 6 tháng đầu năm 2019 của lao động có trình độ trên đại học trở lên là 12,7 triệu đồng/tháng, tăng 1,2 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước; lao động chưa học xong tiểu học là 5 triệu đồng/tháng; lao động chưa từng đi học là 4,2 triệu/tháng.