DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng: Sẽ diễn ra trang trọng, tiết kiệm, có tính giáo dục cao

Hà Bình
30-01-2020 10:25
Kinhtedothi - Ngày 3/2/2020, Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia; tổ chức sự kiện là Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội.
Trong khuôn khổ sự kiện này, Đoàn đại biểu T.Ư viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, quận Ba Đình).
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) nhằm giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; nâng cao niềm tự hào về truyền thống 90 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Để chuẩn bị cho sự kiện này, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Đề án số 27-ĐA/TU, về tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). Tiếp đó, UBND TP Hà Nội cũng ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND, triển khai tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng. Trong kế hoạch, TP yêu cầu việc tổ chức lễ kỷ niệm cần bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, an toàn, có tính giáo dục cao phù hợp theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) và theo chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đảng.