DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Liên kết đào tạo đại học phải phù hợp nhu cầu nhân lực

Hồng Thuỷ
16-03-2017 19:05
Kinhtedothi - Quy định về liên kết đào tạo (LKĐT) trình độ đại học (ĐH) vừa được Bộ GD&ĐT ban hành hôm nay 16/3. Theo đó, các ngành đào tạo dự kiến liên kết phải phù hợp với nhu cầu nhân lực địa phương.
Tin liên quan
  • Cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Cần đổi mới phương pháp đào tạo Cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Cần đổi mới phương pháp đào tạo
Không chỉ thế, các cơ sở giáo dục ĐH đóng trên địa bàn chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo nhân lực của địa phương đối với ngành đào tạo dự kiến liên kết. 
Các cơ sở được LKĐT theo hai hình thức. Hình thức liên kết phối hợp đào tạo, nghĩa là cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo tham gia giảng dạy một phần chương trình đào tạo, phối hợp quản lý và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện hoạt động này.
 Thí sinh tìm hiểu các ngành đào tạo vào trường đại học
Liên kết đặt lớp đào tạo cho phép cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo không tham gia giảng dạy, chỉ phối hợp quản lý và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện hoạt động này.
Quy định nêu rõ, đối tượng tham gia LKĐT là cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo, cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo là cơ sở giáo dục ĐH. Cơ sở đặt lớp đào tạo bao gồm: cơ sở giáo dục ĐH, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; trường của cơ quan nhà nước; trường của tổ chức chính trị, chính trị xã hội; trường của lực lượng vũ trang nhân dân; trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh.
Các lớp LKĐT phải đặt tại cơ sở chính của cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo hoặc cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo.
Ngoài điều kiện chung về thực hiện LKĐT, Bộ GD&ĐT yêu cầu cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo phải đáp ứng một số điều kiện khác. Chẳng hạn, có văn bản đề nghị LKĐT của UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương, trong đó nêu rõ ngành nghề đề nghị LKĐT, chỉ tiêu tuyển sinh, trình độ đào tạo. Hoặc có văn bản đề nghị thực hiện LKĐT của cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Trong đó, nêu rõ các điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo.
Cơ sở LKĐT phải có quyết định cho phép mở ngành đào tạo hệ chính quy trình độ ĐH và đã tuyển sinh tối thiểu 2 khoá đối với ngành dự kiến thực hiện.
Cùng với đó là công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm sau 12 tháng đối với ngành dự kiến LKĐT của khoá tốt nghiệp gần nhất.
Đối với hình thức liên kết đặt lớp đào tạo, cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo phải có đội ngũ giảng viên cơ hữu giảng dạy tối thiểu 70% nội dung, khối lượng chương trình đào tạo. Tương tự, đối với hình thức liên kết đặt lớp đào tạo, cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo phải có đội ngũ giảng viên cơ hữu giảng dạy 100% nội dung, khối lượng chương trình đào tạo....
Đối với cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo và cơ sở giáo dục đặtt lớp đào tạo, Bộ GD&ĐT quy định phải đảm bảo các yêu cầu về môi trường sư phạm; có bộ phận chuyên trách quản lý đào tạo, nhân viên thư viện, hướng dẫn thực hành... Đồng thời phải có thư viện, phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, có phòng nghỉ giữa giờ cho giảng viên và phòng sinh hoạt chung cho sinh viên.
Ngoài ra, phải có diện tích sàn xây dựng tối thiểu 2m2/sinh viên trực tiếp đào tạo và chỉ được tham gia giảng dạy tối đa 30% nội dung chương trình đào tạo nến cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo có yêu cầu.
Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/5/2017.