DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * QUY HOẠCH KHU VỰC HAI BÊN SÔNG HỒNG * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Hà Nội: Lựa chọn nhà thầu xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030

Vũ Lê
27-02-2021 17:11
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần việc xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tin liên quan
Cụ thể, gói thầu Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch TP Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có giá 499,4 triệu đồng. Gói thầu có nguồn vốn từ ngân sách TP Hà Nội, lựa chọn bằng hình thức chỉ định (theo quy trình rút gọn).
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu từ quý I/2021. Hợp đồng có hình thức trọn gói, thực hiện trong 90 ngày.
Hà Nội chuẩn bị lập Quy hoạch TP thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
UBND TP yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư (chủ đầu tư) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND TP về tính chính xác, tính hợp pháp của các thông tin số liệu thể hiện trong nội dung hồ sơ trình duyệt.
Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, phải lập, thẩm định, trình phê duyệt dự toán gói thầu đảm bảo chính xác, đúng các quy định pháp luật có liên quan. Giá gói thầu phái được tính đúng, đủ, tính toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu…
Đồng thời UBND TP cũng giao các sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị chức năng có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư triến khai nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư, quản lý đấu thầu của Nhà nước và TP.
Nhiệm vụ lập Quy hoạch TP Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên trên địa bàn TP để sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển bền vững trong thời kỳ 2021 - 2030 và những năm tiếp theo.