DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Năm 2014, PVN giảm lợi nhuận trước thuế 12,4%

08-01-2014 17:40
Kinhtedothi - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết, năm nay, PVN được Chính phủ giao doanh thu toàn tập đoàn 666,5 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách 140,5 nghìn tỷ đồng.
Về kế hoạch hợp nhất, doanh thu hợp nhất được giao 350 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 52,5 nghìn tỷ đồng.

Theo ông Phùng Đình Thực, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, PVN cũng tự đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2014 đạt 55 nghìn tỷ đồng. Mức này thấp hơn so với thực hiện 2013 khoảng 12,4%.

Theo báo cáo, trong 2013, PVN đã ký 4 hợp đồng dầu khí mới và 7 thỏa thuận. PVN cũng có 5 phát hiện dầu khí mới và đưa 9 mỏ/công trình vào khai thác. Kết thúc năm, tổng doanh thu của toàn vộ các đơn vị trong Tập đoàn đạt 762,86 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 195,4 nghìn tỷ đồng, vượt 31,5% kế hoạch năm, tăng 4,5% so 2012.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 26,46 triệu tấn, bằng 105% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng khai thác dầu đạt 16,71 triệu tấn vượt 4,4% kế hoạch năm; sản lượng khai thác khí đạt 9,75 tỷ m3, vượt 6% kế hoạch năm.

Lượng điện sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia đạt 16,17 tỷ kWh, vượt 16,7% kế hoạch năm. Về sản xuất xăng dầu các loại toàn Tập đoàn đạt 6,6 triệu tấn, bằng 122,5% kế hoạch năm.

Hoạt động dịch vụ dầu khí tiếp tục được duy trì với doanh thu 2013 đạt 236,3 nghìn tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch năm, chiếm 31% tổng doanh thu toàn tập đoàn. Xét với kết quả hợp nhất, PVN hợp nhất đạt tổng doanh thu 384,4 nghìn tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 62,8 nghìn tỷ đồng, bằng 127,5% kế hoạch năm. Ngoài ra, các chỉ số tài chính khác đều đảm bảo an toàn và phát triển của PVN
TAG: