DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Đảng bộ quận Đống Đa kết nạp thêm được 362 đảng viên mới

Trần Long
19-01-2018 15:45
Kinhtedothi - Ngày 19/1, Quận ủy Đống Đa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
Lãnh đạo quận Đống Đa trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2017.
Năm 2017, mặc dù khối lượng công việc lớn và thực hiện trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức nhưng do được sự quan tâm chỉ đạo Thành ủy, giúp đỡ các sở, ban, ngành, Đảng bộ quận Đống Đa đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo và chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch công tác.
Trong đó, nổi bật là việc lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên, công tác cán bộ được quan tâm chỉ đạo, có chuyển biến tích cực; phương thức lãnh đạo của Ban Thường vụ Quận ủy có nhiều đổi mới theo hướng gần dân, sát dân…
Đến nay, Đảng bộ quận Đống Đa có 99 tổ chức có sở đảng trực thuộc. Trong đó, có 68 đảng bộ và 31 chi bộ cơ sở với trên 28.000 đảng viên. Qua công tác đánh giá, xếp loại cho thấy, có 50 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh (đạt tỷ lệ 50,5%), 16.690 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 76,2%). Ngoài ra, trong năm đã kết nạp được 362 đảng viên mới (đạt 129,9% kế hoạch năm), tiếp nhận và chuyển sinh hoạt đảng cho 2.177 đảng viên…
Năm 2018, quận Đống Đa đề ra 2 mục tiêu trọng tâm trong công tác xây dựng đảng: Thứ nhất, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị mà trọng tâm là Nghị quyết T.Ư4 (khóa XII); gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị T.Ư6 (khóa XII). Thứ hai, lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội năm 2018; các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXVII Đảng bộ quận, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 6 chương trình công tác lớn của Quận ủy đề ra.