DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Năm 2020, phấn đấu giảm trên 3% tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số

Lâm Nguyễn
15-01-2020 11:15
Kinhtedothi - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến vừa ký quyết định về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.
Tin liên quan
Tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh minh hoạ. 
Mục tiêu cụ thể của Chương trình hành động thực hiện nghị quyết trong năm 2020 là giảm trên 3% tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện hiệu quả một số đề án được giao trong hai chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; hoàn thành các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, nghị quyết về đẩy mạnh phát triển nguồn lực các dân tộc thiểu số…
Để thực hiện, hoàn thành các mục tiêu trên, Uỷ ban Dân tộc đã đề ra 19 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, trọng tâm là tăng cường chỉ đạo thực hiện các chính sách dân tộc hiện hàn; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống kinh tế, xã hội, văn ho vùng dân tộc thiểu số; chủ động phát hiện vi phạm, kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở.
Phối hợp với các bộ ngành nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cộng đồng vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số.
Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc từ T.Ư đến địa phương. Chú trọng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc.
Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính…