DÒNG SỰ KIỆN. * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Nâng cao chất lượng đội ngũ sau tinh giản để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cao hơn

Linh Nguyễn
09-05-2019 11:37
Kinhtedothi- Trưởng đoàn giám sát đề nghị thị xã Sơn Tây tới đây, trước hết thực hiện thật tốt Nghị quyết 39 và các nghị định của Chính phủ, kế hoạch của TP trong tinh giản biên chế, gắn việc thực hiện kỷ cương hành chính với CCHC và chủ đề năm 2019.

Sáng nay (9/5), đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã khảo sát thực tế tại UBND phường Lê Lợi và làm việc tại UBND thị xã Sơn Tây về kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” gắn với thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về tinh giản biên chế (TGBC), cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và các chỉ đạo của Chính phủ, TP về công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn.

 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cùng đoàn giám sát trao đổi với công chức bộ phận "một cửa" phường Lê Lợi (thị xã Sơn Tây)

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy-Trưởng Phòng Nội vụ UBND thị xã Đỗ Thị Lan Hương cho biết: Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được Bộ Nội vụ và TP phê duyệt, UBND thị xã đã xây dựng Đề án TGBC, xác định lộ trình TGBC đến năm 2021 trên cơ sở VTVL từng cơ quan, đơn vị. Hết năm 2018, thị xã đã tinh giản được 9 biên chế công chức, 11 biên chế viên chức (dự kiến đến 2021 giảm  giảm lần lượt được 11% và 10%).

Trong 3 năm, thị xã thành lập được 8 đoàn kiểm tra công vụ gắn với kiểm tra CCHC, đã tiến hành kiểm tra 69 lượt tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường. Qua đó, kịp thời chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, cho thấy không có trường hợp CBCC vi phạm kỷ cương hành chính và bộ quy tắc ứng xử của CBCCVC, NLĐ.

Bên cạnh đó, thị xã thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; quan tâm rà soát và đề xuất đơn giản hóa TTHC nhằm phục vụ tốt hơn tổ chức, công dân. Triển khai thực hiện tốt phần mềm dùng chung 3 cấp của TP, thị xã đã tạo được 89 tài khoản ở thị xã và 141 tài khoản ở xã, phường, đến nay cơ bản hoạt động ổn định. Từ tháng 8/2016 đến hết năm 2018, tại UBND thị xã giải quyết 12.018 hồ sơ hành chính, trong đó 98,2% đúng hạn; tại xã phường giải quyết 158.091 hồ sơ, trong đó 99,8% đúng hạn.

 Đoàn giám sát tìm hiểu việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại UBND phường Lê Lợi (thị xã Sơn Tây)

Mặc dù vậy, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy cũng chia sẻ: Quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thời gian qua gặp không ít khó khăn, trong đó có việc bàn giao Đội Thanh tra xây dựng và Chi nhánh phát triển quỹ đất về UBND thị xã diễn ra trong thời gian dài, trong khi chờ quyết định thành lập và bàn giao của TP thì Đội, Trung tâm sử dụng ngân sách chi thường xuyên phải thông qua cơ quan, đơn vị khác ở thị xã.

Trong thực hiện TGBC, Trung tâm VH-TT&TT thị xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa-Trung tâm TDTT-Đài Truyền thanh, với việc tinh giản số lượng nhiều và nhanh đang gây khó khăn cho thị xã cùng các đơn vị trong bố trí, sắp xếp biên chế thực hiện nhiệm vụ (sau khi sáp nhập và trong 2 năm 2017-2018, TP đã tinh giản 9 biên chế viên chức).

Cùng với đó, việc chậm tổ chức tuyển dụng CCVC và TP không cho phép các cơ quan, đơn vị ký hợp đồng LĐ cũng dẫn đến thiếu CCVC làm chuyên môn nên khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, theo UBND thị xã, thời điểm đánh giá công chức, đảng viên và đánh giá xếp loại thi đua theo hướng dẫn của TP là chưa hợp lý.

Do đó, lãnh đạo UBND thị xã kiến nghị, việc kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị cần có lộ trình và phương án thực hiện cụ thể; tránh tách, nhập, bàn giao nhiều lần hoặc bàn giao trong thời gian dài nhằm ổn định tổ chức, tâm lý NLĐ. TP cũng cần sớm ban hành quy chế bổ nhiệm CCVC lãnh đạo, quản lý để đảm bảo phù hợp Quy định 03 của Thành ủy ngày 12/10/2018 về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử. Đồng thời, TP cần giao chỉ tiêu biên chế khối giáo dục theo năm học (từ tháng 7, 8) để kịp phục vụ năm học mới. 

 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại UBND thị xã Sơn Tây.
Qua ý kiến trao đổi của đoàn giám sát với đại diện thị xã, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá thị xã Sơn Tây đã triển khai các chủ trương, chỉ đạo của T.Ư và TP trong công tác thực hiện Nghị quyết 39-CT/TW, CCHC rất bài bản, kịp thời. Trong đó, đã sắp xếp tổ chức bộ máy đúng theo quy định của TP, khẳng định bộ máy sau sắp xếp hiệu quả hơn; đang tập trung triển khai tuyển dụng CCVC; nghiêm túc triển khai đánh giá CBCC đúng hướng dẫn và có kế hoạch thanh tra, kiểm tra công vụ; công tác sử dụng biên chế cấp xã cũng tuân thủ quy định…
Đồng tình với các phương hướng, giải pháp của thị xã thời gian tới trong công tác này, Trưởng đoàn giám sát đề nghị thị xã tới đây, trước hết thực hiện thật tốt Nghị quyết 39 và các nghị định của Chính phủ, kế hoạch của TP trong TGBC, gắn việc thực hiện kỷ cương hành chính với CCHC và chủ đề năm 2019 “Nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị” đặt trong điều kiện tình hình mới. Trong đó, cần có kế hoạch lộ trình cụ thể đến năm 2021 với giải pháp triển khai cụ thể và quán triệt nội dung, ý nghĩa quan trọng đến mọi đảng viên, CBCCVC. Đặc biệt, cần bổ sung ngay các nội dung công việc để cùng TP triển khai Đề án thí điểm chính quyền đô thị trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, Trưởng đoàn lưu ý thị xã lưu ý về đội ngũ sau TGBC, trong điều kiện công việc nhiều lên mà số lượng CBCC ít đi nên cơ cấu, chất lượng cần được quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, đánh giá hàng tháng cho rõ ràng; xây dựng quy trình, quy chế liên quan đến CCHC một cách thực chất. “CCHC phải đi vào thực chất, luôn luôn đổi mới, đặc biệt cần ứng dụng mạnh mẽ CNTT”, Trưởng đoàn nhấn mạnh, và cũng đề nghị các sở, ngành tích cực phối hợp với thị xã để tháo gỡ khó khăn, góp phần với TP thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra.