DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện

16-01-2016 14:53
Kinhtedothi - Tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ VH, TT-DL Hoàng Tuấn Anh đại diện cho hai Bộ ký kết chương trình phối hợp công tác trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2016-2010.
Kinhtedothi - Tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ VH, TT-DL Hoàng Tuấn Anh đại diện cho hai Bộ ký kết chương trình phối hợp công tác trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2016-2010.
Từ lễ ký kết này hai Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác quản lý chỉ đạo thư viện nói chung và thư viện các nhà trường nói riêng.

Hai Bộ sẽ tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong thư viện; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ thư viện cho cán bộ thư viện; triển khai các hoạt động tuyên truyền, phục vụ sách báo, khuyến khích đọc sách, nâng cao các kỹ năng hướng dẫn khai thác, tìm kiếm thông tin cho học sinh, sinh viên; tổ chức khảo sát, kiểm tra việc thực hiện nội dung chương trình phối hợp tại các thư viện công cộng và thư viện các nhà trường ở các địa phương.

Hai Bộ sẽ cùng xây dựng, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống văn vản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực thư viện nhà trường; kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương hỗ trợ các nguồn nhân lực cần thiết để đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong thư viện nhà trường tại địa phương.

Hai Bộ phối hợp tạo cơ chế giúp các thư viện nhà trường và thư viện công cộng trong cùng một khu vực cộng đồng dân cư có thể hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, kinh nghiệm quản lý, nguồn nhân lực.
TAG: