DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Nâng cao nhận thức của người dân, cảnh giác trước các âm mưu của thế lực thù địch

Việt An
15-01-2020 12:56
Kinhtedothi – Công an TP sẽ phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Mặt trận Tổ quốc nhằm hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể tại các địa bàn phức tạp tập trung củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm và năng lực phòng chống âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
Tin liên quan
Ngày 15/1, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phối hợp với Công an TP tổ chức hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" trên địa bàn TP Hà Nội; triển khai chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo.
 Các cá nhân, tập thể được khen thưởng vì có thành tích trong Chương trình phối hợp về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" trên địa bàn TP Hà Nội. 
5 năm qua, cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó có sự vào cuộc tích cực của các ban, nghành, đoàn thể và Nhân dân. 5 năm qua, quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho lực lương Công an 208.229 tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp lực lượng Công an điều tra khám phá hàng ngàn vụ án. Các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các tổ dân phố, khu dân cư giải quyết có hiệu quả trên 15.000 vụ mâu thuẫn khiếu kiện trong nội bộ Nhân dân; huy động hơn 250 nghìn lượt quần chúng tham gia công tác tuần tra canh gác, giữ gìn ANTT tại các địa bàn giáp ranh phức tạp về ANTT.      Trong công tác xây dựng chuyên đề, mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, hiện TP có 290 mô hình, chuyên đề, trong đó có nhiều mô hình, chuyên đề phát huy tác dụng tốt, được nhân rộng trên nhiều địa bàn xã, phường như mô hình Cụm liên kết về ANTT; mô hình tự phòng, tự quản về ANTT; mô hình dòng họ tự quản...   
Trong công tác xây dựng lực lượng nòng cốt, lực lượng Công an các cấp đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức hàng trăm lớp tập huấn về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, công tác đảm bảo an toàn giao thông... cho hàng nghìn lượt cán bộ làm công tác mặt trận và công an xã, bảo vệ dân phố.
Thời gian tới, Công an TP phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội và các sở, ban, ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, Chương trình, Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT. Phối hợp hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể tại các địa bàn phức tạp tiếp tục tập trung củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm và năng lực phòng chống âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch… Tập trung nhân rộng các mô hình, chuyên đề, các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đang hoạt động hiệu quả. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài…
Tại hội nghị, 20 tập thể cá nhân có thành tích trong Chương trình phối hợp về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" trên địa bàn TP được UBND TP tặng Bằng khen; 58 tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an Thành phố khen thưởng; 50 tập thể, cá nhân được Ủy ban MTTQ TP Hà Nội khen thưởng.