DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng

Phóng viên
26-01-2021 14:00
Kinhtedothi- “Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa và mỗi đại biểu tham dự Đại hội lần này luôn ý thức đầy đủ bổn phận và trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Nhân dân, trước sự phát triển đi lên của quê hương, đất nước”- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng - Trưởng Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh khi trao đổi với báo chí về những kết quả nổi bật của tỉnh Thanh Hóa sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và những kỳ vọng, gửi gắm với Đại hội XIII của Đảng.
Tin liên quan
Về dự Đại hội XIII, trước hết, xin ông chia sẻ những thành tựu mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đặc biệt là trong 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII?
- Nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần “luôn đổi mới sáng tạo và quyết liệt trong hành động”, cùng sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã giành rất nhiều thành công và thắng lợi. Nổi bật là: Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức cao, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 11,2%. Quy mô kinh tế năm 2020 đạt 126.172 tỷ đồng, đứng thứ 8 cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa; thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt 30.744 tỷ đồng, vượt dự toán. Thu nhập bình quân đầu người đạt 2.510 USD. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao. Đến nay, toàn tỉnh đã có 08 đơn vị cấp huyện, sau sáp nhập hiện có 331 xã, 831 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, bình quân đạt 17,5 tiêu chí/xã. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, huy động vốn cho đầu tư phát triển tăng cao. Cùng với khởi công xây dựng một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, nhiều dự án lớn, quan trọng đã hoàn thành và đưa vào hoạt động, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và tạo ra diện mạo mới cho tỉnh. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt…
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng

Những kết quả đó, cùng với việc lần đầu tiên, Thanh Hóa được Bộ Chính trị ban hành một Nghị quyết riêng - Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 05/8/2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã tạo điều kiện mới để tỉnh phát triển nhanh hơn và bền vững hơn trong giai đoạn tới.
 Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, là căn cứ cơ bản để xây dựng các văn kiện khác. Là một trong những đại biểu tham dự Đại hội, ông có nhận xét gì về những điểm mới trong các văn kiện trình Đại hội XIII? Cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng và gửi gắm gì vào Đại hội Đảng lần này?
- Trong mỗi kỳ Đại hội Đảng, đặc biệt là Đại hội toàn quốc, cán bộ, đảng viên và Nhân dân luôn đặt rất nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Đáp ứng kỳ vọng đó, có thể khẳng định, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng lần này, nhất là Báo cáo chính trị đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, khoa học với nội dung toàn diện và sâu sắc.
So với các Đại hội trước, dự thảo lần này có nhiều điểm mới từ việc xác định chủ đề Đại hội, đến việc đánh giá những thành tựu đạt được sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), gắn với thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020.
Bên cạnh đó, còn có nhiều điểm mới trong dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước, xác định nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược để đưa ra những định hướng lớn cho mục tiêu phát triển đất nước với những dấu mốc quan trọng, đầu tiên là cho 05 năm tới của nhiệm kỳ khóa XIII, gắn với tầm nhìn năm 2030 (đánh dấu kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng), tiếp theo là năm 2045 (đánh dấu kỷ niệm 100 năm thành lập nước)…
Như nhiều nhà nghiên cứu đã nhận định, chưa có đại hội nào mà văn kiện có tầm đánh giá bao quát rộng như dự thảo văn kiện Đại hội lần này. Có thể khẳng định rằng, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã ngày càng được xác định rõ hơn và từng bước được hiện thực hóa.
Trước thềm Đại hội XIII của Đảng - một sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của Đảng, của đất nước ta diễn ra ngay đầu năm 2021; cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đang hướng về Đại hội với tất cả niềm tin và hy vọng về một kỳ Đại hội thành công tốt đẹp. Chúng tôi tin tưởng rằng với những quyết sách quan trọng của Đại hội lần này, sẽ đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới, mở ra tương lai tươi sáng của đất nước ta, dân tộc ta.
 Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội XIII của Đảng
 Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị như thế nào để đóng góp vào sự thành công của đại hội, thưa ông?
- Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tham dự Đại hội lần này có 35 đại biểu. Vinh dự càng cao, trách nhiệm càng lớn. Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa và mỗi đại biểu tham dự Đại hội lần này luôn ý thức đầy đủ bổn phận và trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Nhân dân, trước sự phát triển đi lên của quê hương, đất nước.
Với hành trang là truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng của quê hương, của truyền thống hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh, với tâm thế tự tin, tự hào về những thành tích, kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đặc biệt là trong 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ chương trình, nội quy, quy chế và các quy định của Đại hội, đem hết tài năng, sức lực, đóng góp trí tuệ và phản ánh đầy đủ tiếng nói, ý chí, quyết tâm của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh tham gia xây dựng và quyết định những vấn đề hệ trọng của Đảng, của đất nước, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, đóng góp cao nhất vào thành công của Đại hội.
Xin cảm ơn ông!