DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Ngành thuế đi đầu trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Nha Trang
14-01-2020 08:33
Kinhtedothi - Ngoài thu ngân sách vượt cao so với dự toán, công tác cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống cơ quan thuế được đánh giá là đi đầu, mang lại hiệu quả cao.
Thông tin tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngày 13/1 của Tổng cục Thuế, năm 2019, tổng số thu ngân sách năm 2019 do cơ quan Thuế quản lý đạt 1.276.219 tỷ đồng, bằng 109,3% so với dự toán, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu từ dầu thô đạt 56.233 tỷ đồng, bằng 126,1% dự toán; thu nội địa trừ dầu đạt 1.219.635 tỷ đồng, bằng 108,6% dự toán.
Ngoài thu ngân sách vượt cao so dự toán, đến hết năm 2019, toàn ngành đã cắt giảm được 89 đầu mối cấp phòng, giảm 1.792 đầu mối cấp đội. Triển khai sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế cấp huyện thành chi cục thuế khu vực trực thuộc cục thuế tỉnh, TP trực thuộc T.Ư đối với 433 chi cục thuế thành 206 chi cục thuế, giảm 227 chi cục thuế. Số chi cục thuế trong cả nước đã giảm từ 711 chi cục thuế còn 484 chi cục thuế. Với cách làm bài bản, chuyên nghiệp, minh bạch, đến thời điểm này việc hợp nhất đã diễn ra ổn định, thuận lợi, đồng thuận. Các đơn vị được sắp xếp, hợp nhất đều hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.
Theo kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế do VCCI thực hiện, đã có 78% số người nộp thuế hài lòng với sự phục vụ của cơ quan thuế, tăng 3 điểm so với cuộc khảo sát được thực hiện năm 2016.
Năm 2020, dự toán được Quốc hội giao cho ngành thuế có 3 khu vực tăng 10,2% so với năm 2019, trong đó ngoài quốc doanh tăng 13,6%, đầu tư nước ngoài tăng 8,5%, DN nhà nước tăng 7,8%, thu nhập cá nhân tăng 16,1%. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu ngay từ những ngày trước Tết Nguyên đán, Tổng cục Thuế sẽ trình Bộ Tài chính giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách Nhà nước cho các địa phương. Với mục tiêu phấn đấu tổng số thu vượt ít nhất 3% so với dự toán và hoàn thành 3 khu khu vực kinh tế; phấn đấu 63/63 cục thuế đều hoàn thành dự toán; phấn đấu tối thiểu 55/63 địa phương hoàn thành số thu từ đất.
Cũng theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, để đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thu vào NSNN, toàn ngành sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Đảm bảo 100% hồ sơ khai thuế được kiểm tra; phân tích rà soát các đối tượng có rủi ro về thuế, đồng thời đẩy mạnh thanh, kiểm tra. Tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy theo Quyết định số 41/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 520 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch sắp xếp, hợp nhất các chi cục thuế huyện thành chi cục thuế khu vực.
“Năm 2020 được xem là năm nâng cao một bước chất lượng thực hiện giám sát các đoàn thanh tra, áp dụng nhật ký điện tử tại các địa phương, nhất là những địa phương, đơn vị đã triển khai sớm như: Vụ Quản lý thuế DN lớn, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thanh tra...” - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết.