DÒNG SỰ KIỆN. * 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh * HÀ NỘI - 20 NĂM “THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH” * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Ngành tuyên giáo phải đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới

Nguyên Bảo
29-12-2018 17:30
Kinhtedothi - Sáng 29/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Trương Thị Mai - Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Văn Bình - Trưởng Ban Kinh tế T.Ư. Tham dự còn có các đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.

 Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Nguồn: Quân đội Nhân dân)

Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Phuông cho biết, năm 2018 – là năm thứ 3 triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ngành Tuyên giáo tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực và hoàn thành khối lượng công việc lớn, phức tạp, bảo đảm kế hoạch cũng như nhiệm vụ đột xuất, có sự chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả tham mưu, tổ chức thực hiện. Ngoài ra, ngành Tuyên giáo đã chủ động hơn trong phát hiện vấn đề, kịp thời trong tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số nội dung mới và khó. Qua đó đã góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh đó, trong năm, Ngành Tuyên giáo đã chỉ đạo, định hướng tuyên truyền toàn diện, đồng bộ đời sống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đất nước. Cổ vũ, động viên tinh thần thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo chuyển biến rõ nét trong tham mưu các lĩnh vực giáo dục, khoa học, môi trường, y tế, an sinh xã hội để góp phần phát triển nguồn nhân lực và tiềm lực khoa học cho đất nước. Nhờ đó, Ngành Tuyên giáo tiếp tục đóng góp quan trọng và thể hiện rõ vai trò đi trước một bước dẫn đường cho các phong trào cách mạng, được Đảng, Nhà nước, Nhân dân ghi nhận.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Phuông cũng thẳng thắn chỉ ra một số nội dung hạn chế như: Ở một số nơi, việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng còn biểu hiện chưa nghiêm; việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động chưa sát hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, cơ quan, đơn vị; công tác tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nhất là truyền tải tới nhân dân chưa tốt; việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo có nơi, có lúc chưa được chủ động, chất lượng, hiệu quả chưa cao….

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, trong những thành tích chung của cả nước có đóng góp quan trọng của ngành Tuyên giáo. Ngành đã bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp phối hợp chặt chẽ trong và ngoài ngành; không ngừng đổi mới sáng tạo, nỗ lực triển khai đồng bộ, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao. Năm 2018, công tác lý luận chính trị tổng kết thực tiễn đã được ngành thực hiện tốt hơn, chất lượng có chuyển biến tích cực và góp phần quan trọng trong việc cung cấp luận cứ khoa học để phục vụ T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoạch định đường lối, chủ trương và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng…

Đề cập tới nhiệm vụ trong năm 2019, đồng chí Trần Quốc Vượng cơ bản nhất trí với phương hướng công tác tuyên giáo đã nêu trong báo cáo, đồng thời, nhấn mạnh thêm một số nội dung để toàn ngành tiếp tục nghiên cứu, thực hiện. Trước hết, các cấp ủy, ngành tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên giáo ở các cấp. Công tác tuyên giáo trên cơ sở chủ trương của Đảng, tình hình thực tế phải xác định, lựa chọn những nội dung, vấn đề quan tâm, trọng tâm, trọng điểm để góp phần giải quyết vấn đề bức xúc đang đặt ra, tránh việc quá quan tâm tổ chức sự kiện.

Để làm được việc này, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, toàn ngành phải tăng cường thông tin, tuyên truyền những thành quả của đất nước từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, phải đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phòng chống tham nhũng lãng phí.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng yêu cầu, toàn ngành phải chủ động giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Đồng chí lưu ý đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay và là nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tuyên giáo, nhất trong bối cảnh tiến tới Đại hội XIII của Đảng...