DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Ngành y tế tinh gọn bộ máy, giảm biên chế

Thu Ngân
29-03-2018 08:26
Kinhtedothi - Sở Y tế Hà Nội đã triển khai Kế hoạch số 72-KH/TU của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện Kế hoạch 52/KH-UBND của UBND TP về triển khai thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" 2018.
Theo đó, trong năm 2018 - 2019, Sở Y tế Hà Nội sẽ thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội trên cơ sở kiện toàn lại TTYT dự phòng Hà Nội. Sắp xếp lại các đơn vị kiểm nghiệm, kiểm định để hình thành hệ thống các cơ quan kiểm soát dược phẩm, thiết bị y tế và thực phẩm phù hợp. Tổ chức lại hệ thống cấp cứu tại cộng đồng và cấp cứu ngoại viện kết nối với hoạt động của Trung tâm Tiếp nhận, chuyển giao và xử lý thông tin cấp cứu nằm trong Trung tâm Điều phối thông tin khẩn cấp tập trung của TP. Thực hiện mô hình TTYT đa chức năng bao gồm y tế dự phòng, dân số, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác.
Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch chuyển các bệnh viện (BV) công lập đảm bảo tự chủ tài chính. Trong năm 2018, Sở Y tế sẽ giao tự chủ chi thường xuyên cho 29 BV trong ngành. Ngoài ra, tiếp nhận một số BV của bộ, ngành được giao về TP quản lý như các BV của ngành GTVT, xây dựng, NN&PTNT, bưu điện, dệt may theo lộ trình. Tổ chức hệ thống trạm y tế xã, phường, thị trấn gắn với y tế học đường. Củng cố mạng lưới trạm y tế theo hướng tích hợp mô hình bác sĩ gia đình, đảm bảo trang thiết bị, nhân lực, cơ sở vật chất cho các trạm y tế để cung cấp gói dịch vụ y tế cơ bản.
Về biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ngành y tế sẽ quản lý, giám sát chặt chẽ biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập chi tiêu bằng tiền ngân sách, tinh giản biên chế với các chức danh lái xe, bảo vệ, nhân viên phục vụ. Đặc biệt đánh giá, phân loại viên chức hàng năm theo đề án vị trí việc làm và kiên quyết đưa ra khỏi đội ngũ những người 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ.
Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, để triển khai hai kế hoạch quan trọng của Thành ủy và UBND TP, ngành y tế sẽ nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị công lập với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ, sự hài lòng của người bệnh là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của cán bộ viên chức, người lao động. Mặt khác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động của ngành theo hướng chính quyền điện tử, phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả.