DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài 08 thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm của Hà Nội

Phương Đoàn
03-10-2019 17:18
Kinhtedothi- Ngày 3/10, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài số 08 “Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ TP (2015 – 2020); phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030”, thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội.
Tham dự hội nghị có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Chủ nhiệm Chương trình 20-CTr/TU, Chủ nhiệm Đề tài 08; GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở; các chuyên gia, nhà khoa học, thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở...
Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm của Thành ủy Hà Nội “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP Hà Nội (2015 - 2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Chương trình 20-CTr/TU). Đề tài do Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì, thực hiện.

 GS.TS Phùng Hữu Phú - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Đề tài phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, Đề tài số 08 được coi là đề tài “mũ”, tổng hợp, có vai trò quan trọng, đánh giá tổng thể tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố và đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 của Đảng bộ Thành phố. Đây chính là nội dung cốt lõi Chương trình 20 cần đạt được, cũng chính là chất liệu căn cốt để xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ tới. Đề tài là sự tổng hợp kế thừa kết quả đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố và đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa 12 về điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội; Kết quả nghiên cứu của 07 Đề tài khác thuộc Chương trình. Bên cạnh việc khẩn trương nghiên cứu xây dựng nội dung Đề tài, Ban Chủ nhiệm Đề tài đã dành nhiều thời lượng để tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo khoa học để lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện các sản phẩm. Trong một năm triển khai thực hiện, Đề tài số 08 đã nhận được chỉ đạo sát sao của Ban Chủ nhiệm Chương trình số 20, sự tham gia, phối hợp của các chuyên gia, nhà khoa học thuộc các cơ quan Trung ương, các trường đại học trên địa bàn, đặc biệt là sự quan tâm sâu sắc, góp ý hoàn thiện của các nhà khoa học Hội đồng lý luận Trung ương.

Tại Hội nghị, Ban Chủ nhiệm Đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt, giải trình tiếp thu Đề tài. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá rất cao Đề tài. Cụ thể, Đề tài 08 đã được Ban Chủ nhiệm triển khai công phu, nghiêm túc; khối lượng của đề tài khá lớn với 62 đầu việc, bao gồm các báo cáo khoa học, báo cáo tóm tắt đề tài, các bài báo khoa học,… nhiều sản phẩm bổ trợ vượt chỉ tiêu đề ra. Đề tài đã liên hệ và rút được bài học kinh nghiệm của các TP lớn trong nước có thực trạng kinh tế xã hội tương tự với Hà Nội như: TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Vũng Tàu; nêu được cơ sở lý luận, thực tiễn trong đánh giá kết quả thực Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP trên các lĩnh vực, chỉ ra nguyên nhân của những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, 5 bài học kinh nghiệm và 7 vấn đề lớn trong nhiệm kỳ tới cần tập trung thực hiện. Đề tài là tư liệu quan trọng để xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội; để UBND đưa ra những chính sách phát triển kinh tế xã hội TP Hà Nội.
Kết luận Hội nghị, GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư nhận xét: Đề tài có nội dung rất xuất sắc vượt trội, đã kịp thời cập nhật, bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn, nhất là những vấn đề mới để đánh giá, tổng kết kinh nghiệm, dự báo tình hình, xu hướng phát triển; định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đảng bộ Thành phố giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Việc ứng dụng các phương pháp tiếp cận, nghiên cứu, phân tích phù hợp với thực tiễn. Vì vậy, Hội đồng nghiệm thu thống nhất, Đề tài đủ điều kiện trình nghiệm thu cấp TP.
Tuy nhiên, GS.TS Phùng Hữu Phú cũng nêu rõ, để Đề tài có chất lượng tốt hơn, Ban Chủ nhiệm Đề tài cần nghiêm túc tiếp thu chọn lọc các ý kiến của thành viên Hội đồng, hoàn thiện thêm một số nội dung.
Thay mặt Ban Chủ nhiệm Đề tài, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trân trọng cảm ơn Hội đồng nghiệm thu với những ý kiến đóng góp rất sâu sắc, trí tuệ và trách nhiệm. Ban Chủ nhiệm Đề tài sẽ khẩn trương tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung nội dung của Đề tài để trình Hội đồng nghiệm thu cấp TP.