DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Nghiên cứu chế độ cho cộng tác viên giảm nghèo

06-03-2015 21:30
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu sự cần thiết có cộng tác viên giảm nghèo, trên cơ sở đó đề xuất tiêu chí, chế độ, chính sách, nguồn kinh phí đối với cộng tác viên giảm nghèo (nếu cần).
Về Văn phòng giảm nghèo cấp tỉnh, Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện theo Quyết định 1489/QĐ-TTg ngày 8/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các địa phương đã thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo thì tiếp tục duy trì, biên chế của Văn phòng Ban Chỉ đạo do UBND cấp tỉnh bố trí trong tổng biên chế được giao.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, địa phương có liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mô hình Văn phòng giảm nghèo cấp tỉnh để thực hiện cho giai đoạn 2016 - 2020.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng chính sách đối với viên chức đặc thù cho các trường phổ thông dân tộc bán trú.
TAG: