DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Người lao động được tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất bao lâu?

Oanh Trần
05-05-2020 13:39
Kinhtedothi - Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị nhưng không quá 12 tháng.
Tin liên quan
Bộ LĐTB&XH đã có hướng dẫn về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.
Trong công văn do Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Quân ký nêu rõ, người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thuộc một trong các trường hợp: tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 1 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế; hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cầu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế; người sử dụng lao động gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.
Người lao động đang được giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh: Thủy Trúc
Để được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động phải thuộc một trong hai trường hợp nêu trên và khi có một trong các điều kiện: Không bố trí được việc làm cho người lao động (NLĐ), trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.
Người sử dụng lao động bị thiệt hai trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất);
Người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 1/2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 1/2020.
Bộ LĐTB&XH nêu rõ cách tính giảm, bao gồm: Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/2/2020 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị;
Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.
Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị nhưng không quá 12 tháng. Cơ quan BHXH sẽ xem xét, quyết định thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất căn cứ trên văn bản đề nghị và hồ sơ nhận được từ người sử dụng lao động.
Hết thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động và NLĐ tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng.
Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, NLĐ đủ điện kiện hưởng chế độ hưu trí, tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho NLĐ.