DÒNG SỰ KIỆN. * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Nhà giáo được giới thiệu trực tuyến ứng viên hội đồng giáo sư

Bảo Thắng
12-01-2020 13:24
Kinhtedothi - Nhà giáo, nhà khoa học đang giảng dạy và nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục đại học được giới thiệu ứng viên hội đồng giáo sư thông qua hình thức trực tuyến.
Tin liên quan
Ảnh minh họa
Bộ GD&ĐT vừa thông qua dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư 04/2019 của Bộ GD&ĐT. Theo đó, sửa đổi, bổ sung trình tự bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.
Cụ thể, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm trước giới thiệu ứng viên Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành (theo mẫu) và lý lịch khoa học, số lượng ứng viên giới thiệu tối đa bằng số lượng thành viên của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm trước.
Các cơ sở giáo dục đại học giới thiệu ứng viên Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành (theo mẫu) và lý lịch khoa học, môi ngành giới thiệu tối đa 3 ứng viên.
Một nội dung mới gây chú ý khi cho phép nhà giáo, nhà khoa học đang giảng dạy và nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục đại học được giới thiệu ứng viên thông qua hình thức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.
Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước chỉ đạo xây dựng phương án giới thiệu trực tuyến phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể hằng năm.
Vẫn theo dự thảo, Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước tổng hợp danh sách ứng viên được giới thiệu trình Thường trực Hội đồng Giáo sư Nhà nước thống nhất danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành; Phó chủ tịch và Thư ký Hội đồng.
Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng Giáo sư Nhà nước trình Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước xem xét, quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành, bổ nhiệm Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng và các Ủy viên.