DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Nhiệm kỳ mới, xung lực mới

21-01-2016 08:22
Kinhtedothi - Hôm nay, 21/1/2016, Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc với sự quan tâm đặc biệt của toàn Đảng, toàn dân, kiều bào nước ngoài và cộng đồng quốc tế.
Bởi đây là sự kiện quan trọng, quyết định đường hướng phát triển của Việt Nam trong nhiệm kỳ mới cũng như bầu ra một ban lãnh đạo mới để tiếp tục lãnh đạo, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam trong bối cảnh mới.
 
Đại hội Đảng lần thứ XII diễn ra trong bối cảnh nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức cả trong bình diện trong nước và thế giới. Ở trong nước, chúng ta đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội như: Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tốt an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tuy nhiên, nền kinh tế cũng đã bộc lộ những khiếm khuyết: Tái cơ cấu chậm, sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao, năng suất lao động thấp, nợ công tăng cao, tính sẵn sàng của hội nhập quốc tế còn yếu… Trong khi đó, tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Đó là xung đột vũ trang, chủ nghĩa khủng bố, tình hình Biển Đông bất ổn, xung đột lợi ích giữa các quốc gia, dân tộc, khủng hoảng di dân ở châu Âu, giá dầu sụt giảm…Thực trạng đó đòi hỏi Đại hội Đảng kỳ này cần phải sáng suốt vạch ra những chủ trương, định hướng chiến lược đúng đắn để lãnh đạo đất nước tiếp tục tiến lên.

Đại hội lần này cũng là dịp quan trọng nhìn lại 30 năm đổi mới, qua đó khẳng định, bản lĩnh, trí tuệ của Đảng trước vận mệnh dân tộc. Với bản chất của một Đảng cách mạng chân chính, năm 1986, Đảng ta đã thẳng thắn chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm, khắc phục bệnh chủ quan, duy ý chí, chủ động điều chỉnh chiến lược, khởi xướng công cuộc đổi mới để có một đất nước Việt Nam phát triển như hôm nay. Cũng với tinh thần đó, nhiệm kỳ vừa qua, trước tình trạng suy thoái đạo đức, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, sự suy giảm lòng tin của Nhân dân vào một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên…, Đảng ta đã làm tốt công tác phê bình và tự phê bình để chỉnh đốn Đảng. Việc thực hiện có kết quả Nghị quyết T.Ư 4 Khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã chứng minh rằng: Trong những thời điểm khó khăn, Đảng luôn đủ bản lĩnh, trí tuệ để vượt qua!

Với bản chất của một Đảng cầm quyền, Đảng của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động, lấy lợi ích quốc gia dân tộc là trên hết, trong thời gian chuẩn bị Đại hội, Đảng đã phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, mở cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng góp ý vào Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XII. Với công tác nhân sự, Ban Chấp hành T.Ư đã đưa ra tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể, rõ ràng, minh bạch với việc chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị và được lựa chọn một cách bài bản, kỹ càng. Những điều đó đã tăng niềm tin của Dân với Đảng, khẳng định bản chất cách mạng, do Dân, vì Dân của Đảng ta suốt chặng đường dài lịch sử phấn đấu và hy sinh.

Đại hội lần thứ XII được tổ chức vào dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng. Chúng ta tin tưởng rằng, với bản chất cách mạng, với tinh thần tiến công của người cộng sản, Đại hội XII tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới với những quyết sách mới, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả hơn. Đây cũng là kỳ đại hội đánh dấu một mốc mới, tiếp tục đưa dân tộc Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới trong thời kỳ hội nhập quốc tế, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
TAG: