DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Nhiều khoản thu ngân sách đạt khá, chi tiết kiệm, chủ động

Nha Trang
05-07-2018 14:08
Kinhtedothi - Kỳ họp thứ 6, HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông Hà Minh Hải- Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội đã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố Hà Nội.
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, nhiều khoản thu ngân sách đạt khá, vượt kế hoạch. Từ nay đến cuối năm 2018, Thành phố sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo định hướng của Trung ương và Thành phố; tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, góp phần giảm bớt chi phí, thời gian và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp; tiếp tục đấy mạnh công tác cô phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước của Thành phố theo lộ trình;... góp phần tạo nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc.
Điểm sáng thu từ khu vực DNNN
Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm của UBND TP Hà Nội cho thấy, ngay từ đầu năm, UBND Thành phố đã chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thành phố, tổng thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm là 120.062 tỷ đồng, đạt 50,4% dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 7.362 tỷ đồng, đạt 36,6% dự toán, bằng 87,1% so với cùng kỳ. Thu từ dầu thô đạt 1.500 tỷ đồng, đạt 80,2% dự toán, tăng 23,7% so với cùng kỳ; thu nội địa thực hiện là 111.200 tỷ đồng, đạt 51,4% dự toán, tăng 21,9% so với cùng kỳ (hầu hết các khoản thu, khu vực thu duy trì tăng trưởng so với cùng kỳ). Trong các khoản thu nội địa, nhiều khoản thu đạt mức khá và cao.
  Giám đốc Sở Tài chính Hà Minh Hải báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
Đáng chú ý, Thu từ khu vực DNNN địa phương 1.626 tỷ đồng, đạt 59,1% dự toán và tăng 29,3% so với cùng kỳ, nguyên nhân tăng chủ yếu do phát sinh nguồn thu từ chuyển nhượng bất động sản, bên cạnh đó số thu từ một số doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ.
Thu từ khu vực DNNN Trung ương 22.120 tỷ đồng, đạt 41,9% dự toán và tăng 24,9% so với cùng kỳ. Đây là năm đầu tiên khu vực DNNN trung ương tăng trưởng cao so với các năm trước; chủ yếu do tiếp đà phát triến năm kinh tế đầu năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực, đã tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh của một số tập đoàn, tổng công ty và các ngân hàng thương mại lớn trên địa bàn dẫn đến số thu nộp ngân sách tăng trưởng khá. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 13.072 tỷ đồng, đạt 42,7% dự toán và tăng 10,2% so với cùng kỳThu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 22.106 tỷ đồng, đạt 52,6% dự toán và tăng 24,8% so với cùng kỳ. số thu từ khu vực này nhìn chung vẫn đảm bảo, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng, chiếm tỷ trọng lớn trong số lượng doanh nghiệp mới thành lập, đồng thời thị trường tài chính tín dụng, bất động sản tiếp tục duy trì sự ổn định và tăng trưởng cao, do đó góp phần tăng thu cho NSNN…
Chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, chủ động
Về chi ngân sách, Giám đốc Sở Tài chính Hà Minh Hải cho biết, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và HĐND Thành phố, ngay từ đầu năm, Thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện chi chặt chẽ, tiết kiệm; cơ cấu lại các khoản chi NSNN theo hướng tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn cho đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN…ới các giải pháp đồng bộ, chủ động và quyết liệt, trong 6 tháng đầu năm nhìn chung ngân sách đã chủ động, đảm bảo, đáp ứng kịp thời các khoản chi cho các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh theo đúng dự toán được giao và phù hợp với tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đẩu năm ước thực hiện 31.123 tỷ đồng, đạt 32,7% dự toán năm và tăng 18,7% so với cùng kỳ.
Chi đầu tư phát triển ước thực hiện 14.168 tỷ đồng, đạt 33,6% dự toán và tăng 26,7% so với cùng kỳ, trong đó chi XDCB ước đạt 32,5% dự toán. Cùng với việc tăng cường đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, công tác lập thiết kế, đấu thầu và thi công xây dựng của các dự án được giao vốn kế hoạch, Thành phố đã kịp thời phê duyệt kế hoạch và triển khai ứng vốn cho các dự án nhà tái định cư, ứng vốn thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá, đất dịch vụ; xử lý một số nhiệm vụ cấp bách, đột xuất phát sinh về xử lý đê kè phục vụ công tác phòng chống lụt bão, các dự án cấp bách về cấp nước, thoát nước.... Thành phố đã thực hiện rà soát, cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư trong công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành; tổ chức giao ban các chủ đầu tư tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án công trình trọng điểm, tuy nhiên tiến độ giải ngân vốn đầu tư những tháng đầu năm còn chậm.
Các khoản chi thường xuyên ước thực hiện 16.814 tỷ đồng, đạt 38,2% dự toán và tăng 10,6% so với cùng kỳ. Chi ngân sách đã bám sát dự toán được giao, ngân sách đảm bảo kịp thời kinh phí cho các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, đặc biệt là các nhiệm vụ quan trọng về phát trien kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, các chính sách an sinh - xã hội.
Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp
Để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2018 ở mức cao nhất; 6 tháng cuối năm, các ngành các cấp, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết, Chương trình của Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố. Về nhiệm vụ tài chính- ngân sách, UBND TP Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn, đặc biệt chú trọng công tác thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN được giao.
Trên cơ sở kết quả thực hiện các tháng đầu năm 2018, các sở, ngành Thành phố phối họp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan thực hiện phân tích, nhận diện và đánh giá kết quả thu ngân sách; từ đó, chủ động xây dựng kịch bản thu ngân sách, xác định rõ mục tiêu phấn đấu trong các tháng, quý còn lại. Cơ quan Thuế, Hải quan chủ động phối hợp cùng các cấp, các ngành của Thành phố tập trung rà soát, phân loại chính xác nợ thuế của các đơn vị. Giải pháp này cũng giúp xác định đúng nguyên nhân nợ thuế của từng đơn vị đế tham mưu, đề xuất các giải pháp phù họp, hiệu quả, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Tiếp tục duy trì Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, nợ tiền sử dụng đất và thuê đất của Thành phố và các quận, huyện, thị xã. Cơ quan Thuế phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành và các cấp chính quyền của Thành phố, với các ngân hàng thương mại trong công tác đôn đốc thu hồi và cưỡng chế nợ thuế; tiếp tục thực hiện công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng và cống thông tin điện tử của cơ quan thuế theo quy định; theo dõi, kiếm soát diễn biến thực tế của nợ thuế đế nhận định, dự báo số nợ thuế các tháng, quý còn lại.
Từ đó, chủ động có các biện pháp triển khai đôn đốc thu hồi nợ đọng kịp thời, hiệu quả. Tăng cường đôn đốc, kiểm soát việc kê khai thuế của người nộp thuế (đặc biệt công tác kiếm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và trụ sở người nộp thuế) nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, không kịp thời đế có biện pháp xử lý vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người nộp thuế. Thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra, phòng chống gian lận thương mại, gian lận về giá, buôn lậu; ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về hoá đơn, chống thất thu ngân sách.
Tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, đảm bảo việc giải quyết hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật thuế và đúng thời gian quy định; chú trọng việc kiếm soát, phân loại doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế để kịp thời thực hiện thanh, kiểm tra sau hoàn thuế. Tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu trong công tác quản lý thuế, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân nhằm tạo thuận lợi, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế khi thực hiện các chính sách pháp luật thuế, đồng thời xác định rõ được trách nhiệm của từng khâu, từng người, từ đó ngăn ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.
 
Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phố biến các văn bản, chính sách mới đến cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế cũng như cộng đồng người dân, từ đó đảm bảo sự công khai, minh bạch cũng như công tác phối hợp của người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.
Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo định hướng của Trung ương và Thành phố; tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, góp phần giảm bớt chi phí, thời gian và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp; tiếp tục đấy mạnh công tác cô phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước của Thành phố theo lộ trình;... góp phần tạo nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc.
Về công tác chi ngân sách, thực hiện quản lý chỉ NSNN đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng dự toán được giao và các chế độ, chính sách theo quy định; điểu hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo an sinh xã hội và cân đôi ngân sách các câp; đây nhanh tiên độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chỉ chưa thực sự cấp thiết; hạn chế toi đa tố chức hội nghị, lê hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài; rà soát, thong nhất với Thường trực HĐND Thành phố phương án sử dụng các nguồn lực phát sinh trong năm cũng như phương án điều chỉnh dự toán kịp thời, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách, giảm các chi phí không cần thiết và không còn phủ hợp đế cơ cấu lại các khoản chỉ NSNN theo hướng tiết kiệm chỉ thường xuyên đế dành nguồn cho đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN.
Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước, xây dựng và các quy định khác có liên quan; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ, phấn đấu giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn được giao. Rà soát hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được giao kế hoạch. Tăng cường đôn đốc, đấy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu, thiết kế và thi công xây dựng công trình được giao vốn kế hoạch năm
2018.
Ngoài ra, các giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hiện tiết kiệm, chổng lãng phỉ, tham nhũng; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiếm tra và thực hiện nghiêm túc các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán Nhà nước cũng được đặc biệt quan tâm.